Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 1.3.2023

  2.3.2023

  Uutiskirjeen blogissa Sanna Varjus, liikelaitosjohtaja Hangon Vesi ja Jarmo Lahtinen, käyttöpäällikkö Oulun Vesi kertovat VVY:n vesilaitosryhmän toiminnasta. Uutiskirjeessä pääset tutustumaan Kiertotalous vesihuollossa hankkeen antiin. Mukana myös tietoa VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelusta. Haluamme muistuttaa varsinaisia jäseniä erityisesti siitä, että Veetiin ja Venlaan tulee tiedot syöttää 30.4.2023 mennessä. Venlasta ilmenee, että tähän mennessä vain 10 % jäsenlaitoksista on syöttänyt kuluvan vuoden vesihuoltomaksutiedot.

 • Ravinteet talteen ja hiili sidotuksi jätevedestä

  2.3.2023

  HSY kertoo tiedotteessan kehittämistään menetelmistä, joiden avulla yhdyskuntien tuottamasta jätevedestä voidaan ottaa talteen elintärkeitä ravinteita sekä hiiltä. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat mahdollistavat jäteveden ravinteiden ja hiilen tehokkaan hyödyntämisen ja edistävät siten kiertotaloutta.

 • Suuri valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston kannan yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnokseen

  1.3.2023

  Valtioneuvoston suhtautuu kannassaan lähtökohtaisesti myönteisesti komission ehdotukseen. Samalla valtioneuvosto toteaa pitävänsä tärkeänä, että direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Valtioneuvosto toteaa lisäksi suhtautuvansa varauksella yhdyskuntajätevesien typen poiston vaatimusten muutokseen, jossa valuma-alueella tapahtuvaa typen pidättymistä vesistössä eikä typen biologisen poistoprosessin lämpötilasidonnaisuutta otettaisi huomioon. Valtioneuvoston kanssa todetaan lisäksi, että ilmiöt ovat luonnontieteellisiä ja niiden sivuuttaminen asettaa jäsenvaltiot luonnonolosuhteiden vuoksi eriarvoiseen asemaan.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta

  1.3.2023

  Hankkeessa Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta laaditussa oppaassa käsitellään nykyisen toimintaympäristön mukaisia verkostojen hallinnan edellytyksiä ja esitellään uusia kokonaisvaltaisia ratkaisuita verkostojen elinkaaren kestävään hallintaan, jotta vesihuoltolaitokset voisivat täyttää lain edellyttämän velvollisuuden verkostojen osalta.

 • Selvitys: Kiertotaloutta voidaan toteuttaa monipuolisesti vesihuollon kaikilla osa-alueilla

  1.3.2023

  AFRY ja vesihuoltoalan toimijat selvittivät, mitkä ovat kiertotalouden merkittävimmät trendit vesihuoltoalalla ja miten kiertotaloutta voidaan edistää vesihuoltolaitoksissa. Selvityksen mukaan vesihuoltolaitoksilla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa kiertotalouden toteutumista vesihuollon kaikilla osa-alueilla.

 • Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä vahvistetaan EU:ssa

  28.2.2023

  Euroopan komission CER- ja NIS2-direktiivit astuivat voimaan tammikuussa 2023. CER-direktiivi koskee kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä (resilience of critical entities) yleisesti ja NIS2-direktiivi kyberturvallisuuden varmistamista.

 • Vuoropuheluwebinaari Ravinteiden kierrätyksen hankkeiden rahoituksesta tiistaina 18.4.2023 kello 13-14:30

  27.2.2023

 • Vesilaitosryhmä - Talousvesiasioiden näköalapaikka

  27.2.2023

  ”Vesilaitosryhmän jäsenenä pääsee seuraamaan ja vaikuttamaan alan ajankohtaisiin asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Voidaankin todeta, että vesilaitosryhmän jäsen on talousvesiasioiden näköalapaikalla!” kertovat blogissaan Sanna Varjus, liikelaitosjohtaja Hangon Vesi ja Jarmo Lahtinen, käyttöpäällikkö 0ulun Vesi. Vesilaitosryhmässä on kuusi jäsentä ja paikkoja vapautuu aina, kun jäsenillä tulee kuusi vuotta täyteen tai jäsen jostain muusta syystä luopuu jäsenyydestään.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 15.-16.3.2023 Tampereella

  24.2.2023

  Vielä ehdit mukaan Tampereelle Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen -koulutukseen. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 7.3. saakka. Koulutus on vesilaitoksen käyttö-, käyttöpäällikkö- tai kehittämistehtävissä työskentelevien vuotuinen koulutustapahtuma.

 • Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle

  24.2.2023

  Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle, vesihuolto-organisaation sijainnin pistemäiselle esittämiselle ja niiden yhtenäiselle siirtotavalle toimitettavaksi yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.

 • Vesilaitosyhdistyksen hallituksen jäsenten valinnan valmistelu 2023

  21.2.2023

  Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tulee maaliskuussa tekemään vuosikokoukselle ehdotuksensa valinnoista.

 • Valtioneuvosto pääosin myönteinen Euroopan komission ehdotukselle jätevesien käsittelyn tehostamisesta

  17.2.2023

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen, jossa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista yhdyskuntien jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 15.2.2023

  15.2.2023

  Uutiskirjeessä Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila kirjoittaa vedenhankinnan varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Pääset uutiskirjeestä lukemaan myös VVY:n asiantuntija Riina Liikasen haastattelun, joka on julkaistu Helsingin Sanomien välissä jaetussa infra -liitteessä. Vesihuoltolaitosten henkilöstön kannattaa lukea myös siitä, että vesijohtoveden laatutiedot näkyvät vesi.fi:ssä. Lisäksi esittelyssä uusi Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – julkaisu.

 • Jotta hanasta tulee vettä

  15.2.2023

  Lue Vesilaitosyhdistyksen asiantuntija Riina Liikasen haastattelu Content Housen tuottamassa infra -aiheisessa asiantuntijajulkaisussa, jonka jakelu on Helsingin Sanomien välissä 15.2. Artikkelissa tuodaan esiin toimenpiteitä joita tarvitaan vesihuollon huoltovarmuuden varmistamiseksi.

 • Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

  14.2.2023

  Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hanke loi suositukset päästöjä vähentävien toimenpiteiden tunnistamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen vesihuollossa. Julkaisu sisältää suositukset vesihuoltolaitoksen hiilijalanjäljen laskennasta, yksikköpäästöjen laskennasta asukaskohtaisesti sekä kuutiokohtaisesti talousvedelle ja jätevedelle kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG-protocol) pohjautuen. Hankkeella on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitusta.

 • Varautuminen ja huoltovarmuus vedentuotannossa- miten edistämme näitä Porvoossa

  14.2.2023

  Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila kertoo blogikirjoituksessaan vedenhankinnan varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

 • Vesijohtoveden laatutiedot näkyvät vesi.fi:ssä

  14.2.2023

  SYKE kertoo uutisessaan, että Vesi.fi:n työkalu ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut” on nyt entistäkin monipuolisempi. Palvelu on jo aiemmin tarjonnut paljon tietoa talousvettä toimittavista laitoksista, mutta nyt sieltä löytyvät myös tuoreimmat tiedot talousveden laadusta. Laatutiedot tulevat viranomaisten järjestelmästä. Vesihuoltolaitosten kannattaakin tulevaisuudessa lisätä linkki omalta kotisivultaan vesi.fi sivustolle.

 • Vesihuoltopäivien osallistujille ja YT-näyttelyyn saapuville tiedoksi: Jyväskylän kaupungin ekskursiot tiistaina 9.5. klo 18 - ilmoittaudu mukaan!

  13.2.2023

  Yhdyskuntatekniikka ja Jyväskylän kaupunki järjestävät tiistaina 9.5.2023 klo 18 alkaen kaksi opastettua tutustumisajelua Jyväskylässä ja sen ympäristössä. Ilmoittautuminen ekskursioille on käynnissä.

 • VVY:n ansiomerkit

  13.2.2023

  VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi.

 • Ylen toimittaja vieraili Neven yhdyskuntalietteen polttolaitoksella

  10.2.2023

  Haastateltavina lietteenpolttolaitoksella ovat toimitusjohtaja Kristian Gullsten Neve Oy:stä ja Endevin prosessi-insinööri Ville Jokelainen.

Jaa sivu:

Tulosta