Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2023 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

Tiedote

julkaisuvapaa 10.5.2023 klo 11

VESILAITOSYHDISTYKSEN NUMEROIDUT KULTAISET ANSIOMERKIT

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2023 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 151 myönnetään erityisasiantuntija Marita Honkasalolle

Hyvinkään Veden erityisasiantuntija Marita Honkasalo valmistui kemiantekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 1986 Helsingin teknillisestä korkeakoulusta. Hän on lisäksi suorittanut johtamistaidon erikois-ammattitutkinnon Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. Marita Honkasalolla on lähes 40 vuoden työkokemus vesi- ja ympäristöalan vaativissa tehtävissä kunnallisella vesihuoltolaitoksella ja konsulttitoimistossa.

Vuosina 1986-1997 Honkasalo työskenteli Maa ja Vesi Oy:ssä, ensin 1986-1993 kemistinä ympäristön-tutkimuslaboratoriossa vastaten maaperään ja pohjaveteen liittyvien projektien asiantuntijatehtävistä, ja 1993-1997 laboratorion päällikkönä. Hän osallistui ja johti erilaisia pohjavesiin, talousvesiin, vesistöihin, laitosten prosesseihin, jäteveden puhdistukseen ym. liittyviä projekteja sekä kehitti ja koulutti kenttätutkimus- ja näytteenottomenetelmiä. Vuosina 1997-2004 Honkasalo toimi ympäristökemistinä sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorion päällikkönä Hyvinkään kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialalla.

Vuodesta 2004 alkaen Marita Honkasalo on työskennellyt Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen palveluksessa eri tehtävissä. Aluksi vuosina 2004-2008 vesihuoltokemistinä vastaten jo silloin laajasta tehtävä-kokonaisuudesta, ja vuosina 2008-2019 tuotantopäällikkönä vastaten talousvesi- ja ympäristöpuolen toiminnoista. Välillä hän toimi vs. vesihuoltojohtajana vuonna 2017 ja sitten vuodesta 2019 lähtien Hyvinkään Veden vakituisena vesihuoltojohtajana. Johtajana hän oli kokonaisvastuussa laitoksen johtamisesta ja toiminnasta, pitäen silti edelleen hyvän käytännön tuntuman laitostoimintaan koko sen laajalla kirjolla, talousvesipuolesta jätevedenpuhdistukseen ja myös verkostojen vuotovesien hallintaan ja saneeraukseen. Myös varautumisen ja riskienhallinnan tehostaminen on ollut korkealla Honkasalon työlistalla.

Marita Honkasalo on osallistunut myös useisiin tutkimushankkeisiin sekä erilaisten oppaiden tuottamiseen mm. Vesilaitosyhdistyksen ja Vesiyhdistyksen piirissä. Näistä mainittakoon esimerkiksi talousvesiasetuksen soveltamisopas sekä teollisuusjätevesiopas VVY:lle ja pohjavesitutkimusopas Vesiyhdistykselle. Hiljattain Honkasalo siirtyi vesihuoltojohtajan tehtävästä erityisasiantuntijan rooliin ennen piakkoin alkavia hyvin ansaittuja eläkepäiviä.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 152 myönnetään toimitusjohtaja Hannu Roikolalle

Hannu Roikola toimii nykyisin Kempeleen Vesihuolto Oy:n ja Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtajana. Roikola valmistui prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1999. Lisäoppia Roikola on hakenut mm. Vesihuollon johtamisen ja kehittämisen PD- koulutus-ohjelmasta (VETO) vuosina 2009-2010. Roikolalla on lähes 25 vuoden työkokemus vesihuollon eri tehtävissä.

Diplomi-insinööriksi valmistumisensa jälkeen Roikola toimi pari vuotta projekti-insinöörinä Oulun Vedessä. Vuodesta 2004 lähtien hän on työskennellyt Kempeleen Vesihuolto Oy:ssä ja Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:ssä, ensin käyttöpäällikkönä ja vuodesta 2013 lähtien toimitusjohtajana.

Hannu Roikola on toiminut aktiivisesti VVY:n toimielimissä. Hän oli tunnuslukutyöryhmän jäsen vuosina 2011-2013 ja viemärilaitosryhmän jäsen vuosina 2016-2021. Vaalitoimikunnan jäsen hän oli vuosina 2017-2020. Roikola valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2022-2024. Hannu Roikola on toiminut myös Pohjois-Suomen Vesivaliokunnan OuKe-työryhmän jäsen ja puheenjohtaja vuosina 2014-2015.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 153 myönnetään HSY:n vedenpuhdistusosaston johtajalle Veli-Pekka Vuorilehdolle

Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto valmistui kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1993. Hän on lisäksi suorittanut turvallisuusjohtamisen koulutusohjelman Aalto-yliopistossa vuosina 2018-2020 ja muita täydentäviä koulutuksia.

Vuorilehdolla on noin 30 vuoden monipuolinen työkokemus vesihuoltoalalla. Vuosina 1994-2003 hän toimi YIT Yhtymä Oy:llä (1994-1996), Ahlström Aquaflow Oy:llä (1996-1998) ja Aquaflow Oy:llä (1998-2003) erilaisissa teollisuuden vedenkäsittelyn suunnittelu- ja projektitehtävissä. Vuodesta 2003 lähtien hän on vastannut Helsingin ja pääkaupunkiseudun talousveden käsittelystä. Aluksi Helsingin Vedessä vuosina 2003-2008 vedenpuhdistuksen käyttöpäällikkönä, vuosina 2008-2009 vedenpuhdistuksen yksikönjohtajana, ja vuodesta 2010 lähtien Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vedenpuhdistusosaston johtajana.

Veli-Pekka Vuorilehto on toiminut aktiivisesti VVY:n toimielimissä. Hän oli vesilaitosryhmän jäsen vuosina 2010-2016, VVY:n hallituksen jäsen vuosina 2016-2022 ja työvaliokunnan jäsen 2021-2022 sekä vaalitoimikunnan jäsen 2022-2023. Vuorilehto on ollut Vesihuoltopoolin poolitoimikunnan jäsen vuodesta 2016 lähtien ja puheenjohtaja vuodesta 2022 lähtien. Lisäksi hän on huoltovarmuus-organisaatioon kuuluvan Etelä-Suomen ELVAR-toimikunnan jäsen vuodesta 2017 lähtien ja sen puheenjohtaja vuosina 2020–2022. Veli-Pekka Vuorilehto on tehnyt maassamme merkittävää työtä vesihuollon turvallisuuden ja huoltovarmuuden edistämiseksi. Vuoden 2021 vesihuoltopäivillä Vuorilehto sai Kemira-palkinnon ansioistaan vedenpuhdistuksen kehittämiseksi.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 154 myönnetään toimitusjohtaja Seppo Wallinmaalle

Toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa valmistui vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Wallinmaalla on yli 30 vuoden kokemus vesihuoltoalalta, pääasiassa konsulttitoimistoista sekä vesihuoltolaitosten ja teollisuuden veden- ja jätevedenkäsittelyn prosessi- ja laitetoimittajan rooleissa.

Wallinmaa työskenteli Suunnittelukeskus Oy:ssä vuosina 1990-1993, osallistuen vesi- ja jätevesi-projektien suunnitteluun mm. Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä. Vuosina 1993-1996 hän toimi aluevientipäällikkönä Nopon Oy:ssä ja vuosina 1996-1998 uudelleen Suunnittelukeskus Oy:ssä. Insinööritoimisto I. Kruger Oy:n toimitusjohtajana Wallinmaa toimi vuosina 1998-2009, kunnes se yhdistyi Aquaflow Oy:n kanssa. Vuodesta 2004 lähtien hän on toiminut nykyisessä tehtävässään Aquaflow Oy:n toimitusjohtajana. Aquaflow Oy on osa maailmanlaajuista Veolia -konsernia. Aquaflow Oy on merkittävä veden- ja jäteveden prosessi- ja laitostoimittaja vesihuoltolaitoksille ja erityisesti metsäteollisuudelle.

Seppo Wallinmaa on toiminut VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien vuodesta 2019 alkaen. Hän on toiminut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:in Vesitekniikka -ryhmän puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. RIL:in puitteissa hän on myös toiminut mentorina jo vuodesta 2014 lähtien. Oman toimensa ohella Wallinmaa on vastannut sisaryrityksistä Baltian maissa sekä Ruotsissa vuosina 2008-2017.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 155 myönnetään yksikön päällikkö Jyrki Lammilalle

Jyrki Lammila valmistui tien- ja vesirakennusinsinööriksi Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1987. Hän on myös suorittanut vesihuollon VETO -johtamis- ja kehittämiskoulutuksen Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2010.

Lammila on työskennellyt lähes koko työuransa vuodesta 1987 lähtien vesihuolto- ja pohjavesi-tehtävissä Turun vesi- ja ympäristöpiirin, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen palveluksessa. Vuosien 2006-2007 aikana hän toimi 12 kk ajan Uudenkaupungin Veden vesihuoltopäällikkönä. Lisäksi hän toimi vuonna 2018 40 % työpanoksella silloiseen maakunta-uudistukseen liittyen Satakuntaliitossa, suunnitellen Y-vastuualueen tehtävien siirtoa ELY-keskuksesta Satakunnan maakuntaan. Vuodesta 2022 lähtien Jyrki Lammila on toiminut vesihuoltopäällikkönä Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteyteen perustetun valtakunnallisen Vesihuoltopalvelut -yksikön päällikkönä.

Lammila on pitkän työuransa aikana osallistunut useisiin merkittäviin vesihuollon kehittämishankkeisiin sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella että valtakunnallisesti. Näihin kuuluvat mm. useat vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat sekä tuore Läntisen Suomen vesihuoltostrategia vuoteen 2050, jonka veto- ja koordinaatiovastuussa hän oli. Lammila on ollut tiiviisti mukana myös kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelussa sekä vesihuoltolain uudistamista valmistelevassa työryhmässä.

Lisätietoja:     

toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122

apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114

Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Hiltula, puh. 050 453 1210

Marita Honkasalo, Hannu Roikola, Veli-Pekka Vuorilehto, Seppo Wallinmaa, Jyrki Lammila.

Alla kuvasarja numeroitujen ansiomerkkien luovutustilaisuudesta.

Huomionosoituksia luovuttamassa Juha Hiltula, Mika Rontu ja Osmo Sepplälä.

 

Veli-Pekka Vuorilehto pitää puheen numeroitujan ansiomerkkien jakotilaisuudessa.

Marita Honkasalo

Hannu Roikola

Veli-Pekka Vuorilehto

Seppo Wallinmaa

Jyrki Lammila

Kuvat Tero Takalo-Eskola, TeroteMedia.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta