Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ilmastonmuutos ja vesihuolto - Kyselytutkimus vesilaitoksille keväällä 2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii sääilmiöiden merkitystä ja ilmastonmuutokseen varautumista vesisektorilla, sekä mahdollisia sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia talousveden laatuun ja terveyteen. Huhtikuussa 2018 Suomen talousvesilaitoksille lähetetään kysely, jonka avulla pyritään hahmottamaan kokonaiskuvaa siitä, millainen tilanne Suomessa on ilmastonmuutokseen varautumisessa vesihuollon osalta.

Kyselyyn voi vastata alkuvaiheessa sähköisesti, mutta myöhemmin keväällä lähetetään myös paperiversio niille, jotka eivät vastanneet verkkokyselyyn. THL toivoo talousvesilaitoksilta aktiivista osallistumista kyselyyn kattavan kokonaiskuvan saamiseksi.

Suomessa ei ole vielä kiinnitetty huomiota ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin vesihuollossa.  Pintavesien lämpötilan nousu ja sateiden lisääntyminen voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten talousveden laadun heikkenemistä. Kyselytutkimuksen lisäksi hankkeessa mallinnetaan talousveden laadun heikkenemisen vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä arvioidaan vesihuoltoon liittyviä terveyshaittoja ja toisaalta niiden varautumiseen liittyviä taloudellisia kustannuksia.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää talousvesilaitosten toimenpideohjelmassa (WSP, Water Safety Plan) ja tulevaisuuden investointien suunnittelussa. Hankkeen toteuttaminen ja siitä viestiminen lisäävät tietoa sääilmiöiden merkityksestä vesisektorilla sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Suomessa. Hankkeen rahoittaa Suomen Ilmastopaneeli sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja: Päivi Meriläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 524 7827

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta