Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Toimita hakemus Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ennakkokäsittelyyn 30.9. mennessä

Kaikki Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle osoitettavat rahoitushakemukset tulee toimittaa ennen varsinaista hakua ennakkokäsittelyyn. Nyt on hyvä hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi!

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ennakkokäsittelyn voi toimittaa hankesuunnitelmia  30.9. saakka.  Ennakkokäsittelyssä Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmät tutustuvat hankesuunnitelmiin ja antavat niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Ennakkokäsittelyn tarkoituksena on parantaa suunnitelmien laatua, ohjata hankkeiden valmistelijat laatimaan vesihuoltolaitoksia laajasti hyödyttäviä hankkeita ja ottamaan huomioon Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeille asetetut painopisteet ja kriteerit. Hakijoille annettavissa kommenteissa heitä voidaan myös ohjata yhteistyöhön muiden saman aiheen parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. 

Hankesuunnitelman toimittaminen

Hankesuunnitelmat toimitetaan ennakkokäsittelyyn viimeistään 30.9. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. 

Ohjeita hakijalla

Kehittämisrahaston nettisivuilta löytyy tietoa rahoituksen periaatteista sekä ohjeita rahoituksen saajille. Hakemusta laadinnan tukena on ohje Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisällöstä.

Painopistealueet

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat vuosina 2023-2024 seuraavat:  

  • Palveleva, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kehittyvä viestintä ja tyytyväiset asiakkaat.
  • Turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito ja hallinta sekä kestävä talous.
  • Vesihuolto yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisenä palveluna. Kokonais- ja kyberturvallisuus sekä jatkuvuudenhallinta.
  • Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.
  • Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja tietoturvallisuus.
  • Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltolaitokset yhteistyökumppaneina. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.

Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston www‐sivuilta www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/kehittamisrahasto/.

Hankerekisteri

Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston rahoittamien hankkeiden tiedot ja tulokset löytyvät Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä. www.vvy.fi > Kehittäminen ja tutkimus > Hankerekisteri

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta