Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

EU:n juomavesidirektiivin materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvät säädökset julkaistu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo tiedotteessaan, että EU:n juomavesidirektiivin uudet vaatimukset talousveden kanssa kosketuksiin tuleville tuotteille tulevat voimaan. Vaatimukset koskevat kaikkia materiaaleja ja tuotteita, joita käytetään kosketuksissa talousveden ja lämmitetyn käyttöveden kanssa.

Lue alkuperäinen uutinen Tukesin verkkosivuilta: https://tukes.fi/-/eu-n-juomavesidirektiivin-materiaaleihin-ja-tuotteisiin-liittyvat-saadokset-julkaistu#af864ee7

EU:n juomavesidirektiivin materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvät säädökset julkaistu.

Vaatimuksia sovelletaan 31.12.2026 alkaen. Kansallisesti hyväksyttyjä materiaaleja ja tuotteita voi käyttää siirtymäaikana 31.12.2032 saakka edellyttäen, ettei niistä siirry veteen lyijyä yli 5 μg/l hanasta mitattuna. Komissio pidensi ehdottamaansa siirtymäaikaa kahdella vuodella palautteiden perusteella. 

Uusien säädösten mukaisten talousvesituotteiden valmistuksessa saa käyttää vain EU:n positiivilistoilla olevia sallittuja materiaaleja. Listoille on mahdollista hakea uusia lähtöaineita, koostumuksia ja ainesosia. Listojen ylläpidosta ja hakemusten käsittelystä vastaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA. ECHA tulee julkaisemaan vuosien 2024–2025 aikana ohjeita hakijoille. 

Nyt julkaistuissa juomavesidirektiivin täytäntöönpanosäädöksissä säädetään mm. tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, arviointilaitosten nimeämisestä, tuotteissa käytettävien lopullisten materiaalien testaus- ja hyväksymismenettelyistä ja -menetelmistä ja tuotteiden merkinnästä. Euroopan komissio tulee myöhemmin julkaisemaan ohjeita säädösten soveltamiseen.

Säädökset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eli 13.5.2024. 

Julkaistut toimeenpanosäädökset:

  1. Positiivilistat eli EU:ssa sallittujen lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien luettelot (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/367) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400367 
  2. Menettely materiaalien merkitsemiseksi EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin tai niistä poistamiseksi (Komission delegoitu asetus (EU) 2024/369) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400369 
  3. EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin sisällytettävien materiaalien testaus- ja hyväksymismenetelmät (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/365) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400365 
  4. Talousvesituotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä koskevat säännöt (Komission delegoitu asetus (EU) 2024/370) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400370 
  5. Talousvesituotteissa käytettävien lopullisten materiaalien testaus- ja hyväksymismenettelyt ja -menetelmät (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/368) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400368 
  6. Talousvesituotteiden merkitseminen (Komission delegoitu asetus (EU) 2024/371) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L_202400371 

Kysymyksiä juomavesidirektiiviin liittyvistä vaatimuksista materiaaleille ja tuotteille voi lähettää Tukesille: https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta

Lisätietoa juomavesidirektiivistä ECHAn sivulla: https://echa.europa.eu/fi/understanding-dwd 

Juomavesidirektiivi Eur-lex-palvelussa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020L2184&qid=1700047069232 

Lisätietoja antavat

Ylitarkastaja Emilia Uurasjärvi, EU:n juomavesidirektiivi, materiaalit ja kemikaalit
puh. 029 5052 127, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Ylitarkastaja Mikko Tapiola, talousveden kanssa kosketuksessa olevien tuotteiden ja materiaalien markkinavalvonta
puh. 029 5052 085, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi
 

Jaa sivu:

Tulosta