facebook twitter

VVY:n vuonna 2019 ilmestyneitä julkaisuja

Vesilaitosyhdistys julkaisee mm. asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneita selvityksiä alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista sekä hankkeissa tuotettuja oppaita ja raportteja. Monet julkaisuista on maksuttomia.

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2018
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/tunnuslukuraportti-2018/

 

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/vesihuoltolaitoksen-omaisuudenhallinta-1/

Sosiaalinen media vesihuoltolaitoksen arjessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/muut/sosiaalinen-media-vesihuoltolaitoksen-arjessa/

 

Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/puhdistamolietteen-termiset-kasittelymenetelmat-ja-niiden-soveltuvuus-suomeen/

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus/

Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/talousveden-hankinta-ja-kasittely/tyokalu-taudinaiheuttajien-poistotehon-arviointiin-vedentuotantoketjussa/

Lisäksi mainittakoon Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamana, vesihuoltopoolin aloitteesta toteutettu: Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje
Pääset lataamaan julkaisun tästä linkistä:
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/

Ruotsinkielisen oppaan 'Störnings- och kriskommunikationsanvisning för vattentjänstverk' voit ladata tästä linkistä:

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1102/stornings-_och_kriskommunikationsanvisning_for_vattentjanstverk.pdf

 

 

Lista kaikista VVY:n julkaisuista

Julkaisusarja
Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja muodostuu yhdistyksen antamista suosituksista ja julkaisuista, joissa on esitetty yhdistyksen kannanottoja viranomaispäätöksistä. 

nro 72            Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2018, 2019**
nro 71            Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2017, 2018nro 70      Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja viemäreiden saneeraus, 2018**
nro 69            Finnish Industrial Wastewater Guide (Teollisuusjätevesiopas englanniksi), 2018**
nro 68            Vesihuoltomaksut 1.2.2017, VVY:n jäsenlaitokset, 2017 (Myytävänä myös aikaisemmat julkaisut vuosilta 2008–2016.)
nro 67            Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017*
nro 51            Vesilaitostekniikka ja hygienia, 4. painos, 2017
nro 50            Teollisuusjätevesiopas – Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 4. painos, 2016 *
nro 66            Vattentjänstverkets anslutnings- och brukavtalsvillkor (mall), 2016*
nro 65            Vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor (mall), 2016*
nro 64            Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016*
nro 62            Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (malli), 2016*
nro 59            Talousveden klooraus, 2014
nro 58            Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
nro 56            Viemärikaivojen kuntotutkimusohje, 2013
nro 55            Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje, 2013
nro 54            Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013
nro 52            Vattenverksteknik och hygien, 2013
Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu korjaaminen, 2011
Handbok för distrivution av reservvatten, 2011 **
Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011 **
Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon, 2011
Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk, 2009 **
VVY:n historia-kirja – 50 vuotta vesihuollon asialla, 2006
Torjunta-aineet pohjavesissä – opas vesilaitoksille, 2006
Kalkkikivialkalointi - opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002
Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, 1999
Pohjavesien suojelu erityisesti vedenhankintaa silmälläpitäen, 1999
Pohjavesilaitosten kehittäminen, 1997

 

Monistesarja
Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa julkaistaan asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet erilliset selvitykset, jotka eivät sisällä yhdistyksen kannanottoja eivätkä suosituksia. 

nro 57            Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus **
nro 56            Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen**
nro 55            Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja, 2019**
nro 54            Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa, 1. ja 2. painos, 2019**
nro 53            Sosiaalinen media vesihuoltolaitoksen arjessa, 2019**
nro 52            Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämiseen, 2018**
nro 51            Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen perusteet, 2018**
nro 50            Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018**
nro 49            Opas elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen, 2018**
nro 48            Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, taustaraportti, 2017**
nro 47            Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2016, 2017 (Myytävänä myös aikaisemmat tunnuslukujärjestelmän raportit vuosilta 2006–2016.)
nro 46            Yhdyskuntalietteen käsittelyn hyödyntämisen nykytilannekatsaus, 2017**
nro 45            Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, 2017**
nro 44            Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle, 2017**
nro 42            Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016**
nro 41            Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015, 2015**
nro 40            Työkalujen kehittäminen huleveden viemäröinnistä perittävän korvauksen määrittämiseen ja kohdentamiseen, 2015**
nro 39            Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015**
nro 37            Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys alkukartoitus, 2015**
nro 35            Selvitys jätevesiohituksista, 2015**
nro 34            Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla, 2014**
nro 31            Vesihuoltolaitosten henkilöstöselvitys 2011, 2013
nro 30            Vuotovesien hallinta, Vesijohtovuotojen vähentäminen, 2012
nro 26            VIRIKE - Vesihuollon riskienhallinnan nykytila ja kehittämistarpeet, 2009
nro 24            Haitallisten aineiden esiintyminen suomalaisissa yhdyskuntajätevesissä, 2008
nro 23            Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin, 2008
nro 20            Vesihuollon kehittämisen suuntaviivoja, 2007
nro 22            Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristo, 2008
nro 19            Vesihuolto muuttuvassa toimintaympäristössä, 2006
nro 17            Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, 2005
nro 16            Vesihuoltolaitosten viestinnän kehitysprojekti, 2005
nro 14            Water Safety Plans -pilotti, 2004
nro 13            Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä, 2003
nro 10            Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003
nro 9              Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus, KTVVS–tutkimus, 2002
nro 8              Ravinteidenpoiston tehostaminen, 2001
nro 1              Vedenkulutuksen väheneminen ja sen vaikutukset vesi- ja viemärilaitostoimintaan, 1998

 

* julkaisu on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen itse jäsensivuilta eli kirjautumalla ekstranet-palveluun VVY:n kotisivulla. Tästä linkistä voit lukea ohjeen kertakirjautumiseen: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/ohje-vvy-n-jasensivujen-kertakirjautumiseen-1/

  ** Julkaisu (pdf) on maksuton ja ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen verkkokaupasta

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta