Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti/VVY

Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisu. Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla –hanke oli lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke. Siinä mitattiin 42 vesiympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi luokiteltua tai luokitelluksi ehdotettua ainetta 64 jätevedenpuhdistamolta.

Osallistumalla hankkeeseen puhdistamot pystyivät täyttämään ympäristöministeriön heiltä edellyttämän haitta-aineiden selvittämisen jätevesissään.

Tässä raportissa esitellään tutkitut aineet, niiden käyttötarkoitukset ja käyttömäärät Suomessa sekä mitatut pitoisuudet ja poistumat jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi mallinnuksin arvioitiin aineiden biohajoamista ja sitoutumista lietteeseen puhdistuksen aikana.

Hankkeessa kilpailutettiin analyysilaboratoriot julkisten hankintojen normien mukaisesti avoimella tarjouskilpailulla. Näytteenotosta huolehti jokainen puhdistamo itsenäisesti marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Mittaustuloksista selvisi, että useiden aineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajan jo puhdistamoille tulevissa jätevesissä tai pitoisuudet pääosin laskivat puhdistusprosessin aikana. Harvan aineen kuitenkin arvioitiin biohajoavan prosessin aikana. Pitoisuuksien lasku selittyi useimmiten aineen sitoutumisella puhdistamolietteeseen.

Lietepitoisuuksia ei tässä hankkeessa mitattu. Jätevesistä yleisimmin löydetyt aineet olivat peräisin kuluttajakemikaaleista tai olivat ns. kaikkialla läsnä olevia aineita. Ympäristöön purettavissa jätevesissä direktiivissä 2013/39/EU listattuja ympäristönlaatunormeja (EQS) ylittäviä pitoisuuksia mitattiin joissakin näytteissä seuraavilla aineilla: nonyylifenolit- ja etoksilaatit, oktyylifenoli, dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP), dibutyyliftalaatti, tributyylitina (TBT), kadmium, lyijy, nikkeli, heksabromosyklododekaani (HCDB) ja perfluorooktaanisulfonaatti (PFOS). EQS-arvojen ylitykset olivat pääosin vähäisiä.

Linkki maksuttomaan julkaisuun, (tiedosto on varsin iso, joten lataaminen kestää jonkin aikaa):

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta