Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus/VVY

VVY:n monistesarjan julkaisu. VVY toteutti projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016.


Lietteiden tilastointi tiedetään haasteelliseksi, ja erityisesti lietteen maatalouskäyttö on arvioitu virallisissa tilas-toissa todellista pienemmäksi. Tässä selvityksessä kartoitettiin lietteen käsittely-laitokset Suomessa (yhteensä n. 150 kpl), ja selvitettiin lietteen käsittelyketjut suoraan toiminnanharjoittajilta. Lietemäärät ja lietteen hyötykäyttötavat saatiin selvitettyä lähes kaikilta suurilta ja keskisuurilta käsittelylaitoksilta, ja yli 60 % pieniltä laitoksilta.

Tulosten perusteella käsitellyn lietteen kokonaismäärä oli noin 150 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2015 ja 2016. Yli 2/3 lietteestä mädätettiin. Mädätyksen yleisyys kasvoi vuonna 2016, jolloin noin 73 % lietteestä mädätettiin. Kolmannes kaikesta käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maataloudessa vuonna 2015. Osuus kasvoi vuonna 2016, jolloin lietteen maatalouskäyttö oli noin 40 %. Noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoin-nin osuudet olivat alle 10 %.

Tulosten kontrasti virallisiin tilastoihin on huomattava. Virallisissa tilastoinneissa lietteen maatalouskäyttö on marginaalinen, mikä perustuu puutteellisen aineis-ton tulkintaan. Raportin lopussa analysoidaan lietteiden tilastoinnin ongelmia, ja esitetään suosituksia tilastoinnin helpottamiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta