Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten osaamisen kartoitus -työkalu on julkaistu

Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeen yhteydessä laadittiin excel-pohjainen osaamisen kartoitus -työkalu. Se on ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta.

Osaamisen kartoitus -työkalun lisäksi hankkeesta on laadittu loppuraportti, jossa esitellään osaamiskuvaukset sekä eritellään niihin johtaneen työprosessin vaiheita ja havaintoja. Ne on laatinut Ramboll Management Consulting Oy.

Koska työkalu on laaja, on sen käyttöönottoa helpottamaan laadittu yhteenveto ja käyttöohje, jossa kerrotaan, mistä työkalussa on kyse ja kuinka sitä voidaan hyödyntää. 

Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hankkeen lähtökohtana oli kuvata kahden vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta keskeisen ammattiryhmän, vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden vastaavien hoitajien, osaamista. Kuitenkin valtaosa työkalun osaamiskuvauksista sopii useampiin vesihuoltolaitoksilla toimiviin ammattiryhmiin.

Mihin työkalua voi käyttää?
Osaamisen kartoitus -työkalua voivat vapaasti käyttää kaikki vesihuolto-organisaatiot. Sitä voi muokata omien tarpeidensa mukaisesti tai sitä voi hyödyntää sellaisenaan. Työkalua voidaan hyödyntää rekrytoinneissa, kehityskeskusteluissa ja organisaatioiden omien prosessien tukemisessa. Tarvittavan osaamisen kuvaaminen voi herättää tietoisuutta ja herkkyyttä tunnistaa oman organisaation kehittämistarpeita.  

Kuinka työkalua käytetään?

1.    Valitse työntekijälle sopiva profiili.
Työkalussa on tarjolla kolme eri työntekijäprofiilia, joista valitaan se, mikä vastaa parhaiten arvioitavan henkilön työn kuvaa. Profiili voi olla eri osaamisalueilla erilainen.
Profiilit ovat:
1) Työntekijä pystyy työskentelemään itsenäisesti rajatussa tehtävässä.
2) Työntekijä toimii esimiehenä ja vastaa prosessista.
3) Työntekijä pystyy kehittämään organisaation toiminta.

2.    Mieti mitä osaamisalueita haluat arvioida.

Mukaan valikoituneet 10 osaamisaluetta on jaettu kahteen ryhmään: tekniseen ja ei-tekniseen osaamiseen. Tämän lisäksi on tunnistettu joukko perustaitoja, joita työtehtävässä työskentelevällä oletetaan olevan.  Voit valita haluamasi osaamisalueista. Kunkin osaamisalueen kohdalla on kuvattu asiat, joita työntekijän tulisi hallita oman profiilin mukaisessa tehtävässä.

3.    Tarvittaessa muokkaa osaamiskuvauksia.

Osaamiskuvauksia voi muokata tai täydentää oman laitoksen käytäntöjen mukaisiksi.

4.    Voit tehdä kirjauksia työkaluun ja tulostaa yhteenvetotaulukon.

Tehdyt kirjaukset päivittyvät yhteenvetotaulukkoon, jonka voi tulostaa.

Kutakin osaamisaluetta arvioidaan neljän vaihtoehdon avulla. Ne ovat:
-    Kyllä, osaaminen on selkeästi riittävää.
-    Osittain, osaamisessa on joitain puutteita.
-    Ei; osaamisessa on selkeitä kehittämiskohteita.
-    Osaamisalue ei ole tehtävässä tarpeellinen.

Toivottavasti osaamisen määrittelytyökalu otetaan laajasti käyttöön. Haluaisimme siitä myös palautetta, jotta työkalua voidaan kehittää mahdollisimman hyvin vesihuoltolaitoksia palvelevaksi.
 

Jaa sivu:

Tulosta