facebook twitter

Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista valmistui

Vuoden 2017 lopussa tehtiin selvitys, jossa määritettiin laatujärjestelmän organisoinnin ja toiminnan periaatteet.

Laaturavinnehankkeessa (LARA) luodaan Suomeen kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Vapaaehtoisen laatujärjestelmän tarkoituksena on edistää ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätyslannoitevalmisteiden tunnettuutta ja laatua. Vuoden 2017 lopussa tehtiin selvitys, jossa määritettiin laatujärjestelmän organisoinnin ja toiminnan periaatteet. Pöyry Finland Oy:n toteuttaman selvityksen loppuraportti on nyt julkaistu. Raportissa esitetään alustavat suunnitelmat laatujärjestelmän säännöistä, organisoinnista, viestinnästä ja tietojärjestelmästä, sekä alustava arvio kustannuksista.

Selvitys toteutettiin ympäristöministeriön RaKi-rahoituksella. Lisäksi selvitystä rahoittivat Gasum Oy, Kekkilä Oy ja LABIO Oy. Työn pohjana käytettiin VVY:n tekemää taustaraporttia muiden maiden vastaavista järjestelmistä.

Työssä määritettiin laatujärjestelmän periaatteet yhteistyössä sidosryhmien kuten elintarviketeollisuuden, viljelijöiden, viherrakentamisen sekä viranomaisten kanssa. Selvityksen yhteydessä järjestettiin 15.12.2017 Espoossa työpaja, jossa koottiin yhteen kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajien ja sidosryhmien näkemyksiä valmisteilla olevasta laatujärjestelmästä.

LARA-hankkeen seuraavassa vaiheessa tarkennetaan laatujärjestelmän periaatteet lopulliseen muotoonsa sekä luodaan pitkälti jo valmista materiaalia laatujärjestelmän käyttöönottoon. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Suomen Biokaasuyhdistys.

Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta