Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  2.3.2017

  Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa annetaan yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista.

 • Vesihuollon kehittämistyöpaja vesihuoltopäivillä

  1.3.2017

  Vauhtia kehittämiseen! Etsimme aiheita Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Onko sinulla kehittämistarpeita, hankeideoita tai etsitkö kumppania suunnitteilla olevaan projektiin?

 • Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset

  27.2.2017

  Jenni Kesulahden diplomityössä selvitettiin, mitä molekyylibiologiaan perustuvia menetelmiä on olemassa yhdyskuntajäteveden tutkimiseen ja miten menetelmiä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistuksessa.

 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu

  16.2.2017

  Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.

 • Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

  16.2.2017

  Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan

  15.2.2017

  Muistutus: vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Onko pohjavesi ihmisiä vai ekosysteemejä varten?

  9.2.2017

  Tämä kysymys nousi perimmäisenä seikkana esiin Mika Salmen pro gradu työssä Vesi vuorovaikutuksen lähteenä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti Oulun yliopiston tutkimusta, josta valmistui Salmen työn lisäksi Aleksi Wallinein DI-työ Pohjaveden otto talousvedeksi – teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu.

 • Haja-asutuksen jätevesien sääntely

  25.1.2017

  Haja-asutuksen jätevesiä käsittelyä koskevaa sääntelyä lievennettiin. Lakimuutoksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan on sidottu ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

 • Opas valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetukseen

  25.1.2017

  Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24.1.2017 oppaan valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon. Asetus koskee kaikkia henkilörekisterinpitäjiä, kuten vesihuoltolaitoksia.

 • Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017

  25.1.2017

  Uusia hankintalakeja sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä (kts. tiedote 30.12.2016, hankinnat.fi).

 • Vuosi 2016 vesihuoltoalalla

  25.1.2017

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Vesilaitokset toimittavat hyvälaatuista talousvettä

  24.1.2017

  Vuonna 2015 suurten vesilaitosten viranomaisvalvonnan talousvesinäytteiden tuloksista 99,99 prosenttia täytti lainsäädännössä määritellyt talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset.

 • Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan

  19.1.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • VEETI: Vesihuollon tunnusluvut 2015

  16.1.2017

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkistaneet vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) syötettyjen tietojen pohjalta lasketut tunnusluvut.

 • Hankintalainsäädäntöä uudistettiin  

  12.1.2017

  Uudet julkisia hankintoja koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Uudet lait perustuvat EU:n direktiiveihin ja hallituksen esitykseen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016).

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Aqua Strategy lehdessä Suomen vesihuollon tilasta ja VVY:stä

  12.1.2017

  Uudehko englantilainen vesialan aikakausilehti Aqua Strategy teki joulukuun 2016 numeroonsa artikkelin Suomen vesihuollosta. Se perustui päätoimittaja Keith Hayward’in joulukuun alussa tekemään haastatteluun Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Osmo Seppälän kanssa.

 • PAH-yhdisteiden esiintymistä yhdyskuntalietteissä selvitettiin

  11.1.2017

  Tulosten perusteella lounaissuomalaisten puhdistamolietteiden PAH-yhdistepitoisuuksien voi katsoa yleisesti olevan kohtuullisella tasolla.

 • Pienten vesihuoltoyhtiöiden ja vesiosuuskuntien tilinpäätösmallit

  4.1.2017

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto antoi vuonna 2015 rahoitusta pienten vesiosuuskuntien ja vesihuoltoyhtiöiden tilinpäätösmallien päivittämiseen vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Tammikuussa 2016 tuli voimaan myös kirjanpitolain muutoksia, joten oli laadittava kahdet erilaiset mallit. Toiset koskivat tilikautta 2015.

 • Vesihuollon biosidit lupamenettelyjen piiriin

  23.8.2016

  (Julkaistu VVY:n kotisivuilla 23.8.2016) Desinfiointiaineet, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen vesien puhdistuksessa, ovat biosideja. Jotta biosidien käyttö olisi asianmukaista ja turvallista, biosidien käyttöön liittyvät riskit ja tehokkuus arvioidaan.

Jaa sivu:

Tulosta