Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Haja-asutuksen jätevesien sääntely

Haja-asutuksen jätevesiä käsittelyä koskevaa sääntelyä lievennettiin. Lakimuutoksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan on sidottu ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa perustason puhdistusvaatimuksen mukaiseksi silloin, kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä remontteja. Tämä koskee kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesistön läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevan tai siihen soveltuvan pohjavesialueella.

 

Jätevesijärjestelmän kunnostamista edellyttäviä remontteja olisivat muun muassa  vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan.  Jätevesijärjestelmän kunnostamista edellytetään myös silloin, mikäli toteutetaan rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

 

Kunnostukselle määräaika vesistön lähellä tai pohjavesialueella

Perustason puhdistusvaatimukset täyttävää jätevesien käsittelyjärjestelmää edellytetään enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Puhdistusvaatimus tulee täyttää viimeistään 31.10.2019 mennessä.

 

Poikkeuksen myöntämistä helpotettiin

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista helpotettiin siten, että poikkeus voidaan myöntää, mikäli ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.  Aikaisemmin edellytettiin, että molemmat ehdot toteutuvat.

 

Ankarammat vaatimukset mahdollisia

Lain mukaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

 

Ympäristövaliokunta on kuitenkin korostanut, että kuntien ympäristönsuojelumääräykset käytännössä syrjäytyvät siihen saakka, kunnes laissa säädetty edellytys jätevesijärjestelmän kunnostamisen osalta täyttyy.

 

Laki astuu voimaan 3.4.2017.

 

Lisätietoa:

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 17/2017.

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM202016 vp - HE 128/2016 vp

Jaa sivu:

Tulosta