Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä

  6.4.2017

  Uudessa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomavedestä. Myös lääkejätteiden synnyn ehkäisyyn etsitään aiempaa selkeämpiä ohjauskeinoja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistuu hankkeeseen.

 • Kehittämisrahasto jakoi kevään 2017 avustukset

  5.4.2017

  Rahoitusta myönnettiin yleisen haun kautta tulleille rahoitushakemuksille ja laitoslähtöisille hankkeille.

 • Vesihuoltoverkostojen saneeraustarpeen ja -kustannusten määrittäminen

  4.4.2017

  Varsinais-Suomen ELY-keskus on teettänyt Sweco Ympäristö Oy:llä työkalun, jolla vesihuoltolaitokset voivat helposti määrittää vesihuoltoverkoston vuotuisen saneeraustarpeen ja -kustannukset.

 • Veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

  4.4.2017

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa pohjavedenottamoiden veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

 • ROTI2017 -raportti on julkaistu

  22.3.2017

  Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansataloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.

 • Juotava hanavesi -kampanja 2017

  22.3.2017

  Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittavat hanketta, jossa toteutetaan tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle on myönnetty Suomi 100 -rahoitusta.

 • Väitös suosittelee hulevesien käsittelyä

  21.3.2017

  Kaupunkialueiden sade- ja sulamisvedet pitäisi puhdistaa ennen niiden purkamista muihin vesiin, tähän suositukseen päätyi Maija Taka väitöstutkimuksessaan.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan syöttöaikaa jatkettu

  8.3.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syöttöaikaa jatkettu 24.3.2017 saakka

 • Maailman vesipäivä - World Water Day 22.3.2017

  7.3.2017

  Maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään 22. maaliskuuta teemana jätevedet. Suositun www.pytty.fi sivuston sisältö on uusittu viime syksynä, joten kannustammekin kaikkia kertomaan Pytty-kampanjan ajankohtaista viestiä.

 • Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous on to 27.4.2017

  7.3.2017

  VVY:n vuosikokous on to 27.4.2017 klo 13, Hotelli Seurahuoneella, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki.

 • Uudet maksuja koskevat ohjeet ja suositukset valmistuivat

  2.3.2017

  Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset julkaistiin kesällä 2001.  Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan aikaisemmin samana vuonna. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.

 • Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  2.3.2017

  Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa annetaan yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista.

 • Vesihuollon kehittämistyöpaja vesihuoltopäivillä

  1.3.2017

  Vauhtia kehittämiseen! Etsimme aiheita Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Onko sinulla kehittämistarpeita, hankeideoita tai etsitkö kumppania suunnitteilla olevaan projektiin?

 • Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset

  27.2.2017

  Jenni Kesulahden diplomityössä selvitettiin, mitä molekyylibiologiaan perustuvia menetelmiä on olemassa yhdyskuntajäteveden tutkimiseen ja miten menetelmiä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistuksessa.

 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu

  16.2.2017

  Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.

 • Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

  16.2.2017

  Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan

  15.2.2017

  Muistutus: vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Onko pohjavesi ihmisiä vai ekosysteemejä varten?

  9.2.2017

  Tämä kysymys nousi perimmäisenä seikkana esiin Mika Salmen pro gradu työssä Vesi vuorovaikutuksen lähteenä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti Oulun yliopiston tutkimusta, josta valmistui Salmen työn lisäksi Aleksi Wallinein DI-työ Pohjaveden otto talousvedeksi – teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu.

 • Haja-asutuksen jätevesien sääntely

  25.1.2017

  Haja-asutuksen jätevesiä käsittelyä koskevaa sääntelyä lievennettiin. Lakimuutoksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan on sidottu ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

 • Opas valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetukseen

  25.1.2017

  Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24.1.2017 oppaan valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon. Asetus koskee kaikkia henkilörekisterinpitäjiä, kuten vesihuoltolaitoksia.

Jaa sivu:

Tulosta