facebook twitter

Kehittämisrahasto jakoi kevään 2017 avustukset

Rahoitusta myönnettiin yleisen haun kautta tulleille rahoitushakemuksille ja laitoslähtöisille hankkeille.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 29.3.2017. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

  • Kokeellinen tutkimus ilman käyttäytymisestä vesijohtoverkostossa, Ramboll Finland Oy, 3 000 €
  • Tutkimus tietomallinnuksen hyödyntämisestä vesihuoltoverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja tiedonhallinnassa (elinkaarinäkökulma), Ramboll Finland Oy, 3 000 €
  • Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen hyödyntäen dynaamista prosessimallinnusta, Aalto-yliopisto, 3 000 €
  • Yhdyskuntajätevesien mikromuovit mikrobien kuljettimena vesiluontoon, Aalto-yliopisto, 4 500 €
  • Lara – laaturavinne hanke – kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, Biolaitosyhdistys ry, 7 440 €

Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2017, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2017 loppuun mennessä. Yleisen haun painopistealueet, joilta tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, löytyvät täältä.

 

Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville laitoslähtöisille hankkeille:

 

  • Kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen saneeraus 32 000 €
  • Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien vuotokorjauksiin ja suunniteltuihin korjauksiin liittyviksi töiksi 30 000 €
  • Lietteen käsittelyn nykytila ja riskit 64 480 €
Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta