facebook twitter

Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017

Uusia hankintalakeja sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä (kts. tiedote 30.12.2016, hankinnat.fi).

Muun muassa seuraavat lait tulivat voimaan 1.1.2017:

·      -  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

·     --  Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)

 

Lisäksi samalla tulivat voimaan hankintalainsäädännön muutoksen johdosta moniin muihin lakeihin tehdyt tarkistukset.  Lisätietoa VVY:n uutiskirjeessä 1/2017  ja  Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivulla  http://www.hankinnat.fi/fi/news/uudet-hankintalait-voimaan-112017 . 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta