facebook twitter

Valtakunnallisen jätesuunnitelman ensimmäinen osa

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman 2030 ensimmäinen osa, taustaraportti, on valmis. Siinä esitellään Suomen jätehuollon tämänhetkinen tila ja kehitys sekä ennakoidaan tulevia jätemääriä.

Lisäksi julkaisussa on listattu tärkeimmät jätteenkäsittelylaitokset.

Julkaisu arvioi jätelainsäädäntöä sekä edellisen valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumista. Julkaisusta löytää viimeisimmät tilastotiedot jätteiden synnystä ja käsittelystä. Tietoja kerättäessä on otettu huomioon jätesuunnitelmaan valitut  painopistealueet:  rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä yhdyskuntajätteet. Lisäksi julkaisussa on listattu tärkeimmät jätteiden käsittelylaitokset ja niiden kapasiteetit. Jätteen synnyn ehkäisyn potentiaalia on arvioitu jätesuunnitelman painopisteiden osalta.


Valtakunnallisen jätesuunnitelman toinen osa –varsinainen suunnitelma, jossa luodaan tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset julkaistaan myöhemmin, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Suunnitelmaosan luonnosta esitellään 30.5. keskustelutilaisuudessa Unioninkadun juhlahuoneistossa. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan pian.


Seuraa Valtsun nettisivuja! http://www.ymparisto.fi/valtsu


Linkki julkaisuun Valtossa:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79699


ja Valtioneuvoston verkkokirjakaupassa: http://julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi/Tuotteet/Ymparistoministerio
 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta