Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Puhdistamolietteiden nykytilaselvitys paljastaa tilastoinnissa puutteita

VVY:n uutiskirjeen 13/2017 palstakirjoituksessa kerrotaan VVY:n toteuttamasta selvityksestä koskien puhdistamolietteen käsittelyä ja hyödyntämistä.

VVY:n toteuttama selvitys puhdistamolietteen käsittelystä ja hyödyntämisestä valmistui juuri. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamasta

selvityksestä kerrotaan lisää tässä uutiskirjeessä ja selvityksen tulokset on julkaistu VVY:n monistesarjan julkaisussa.

VVY:n selvityksessä lietteen määrää, käsittelytapaa ja lopputuotteen hyödyntämistä koskevat tiedot koottiin suoraan käsittelylaitoksilta, siis niiltä biokaasu- ja kompostointilaitoksilta, joissa lietettä käsitellään. Lopputulos osoitti, että Tilastokeskuksen julkaisema tilastotieto ei anna tilanteesta oikeaa kuvaa. Tehdyn selvityksen mukaan vuosina 2015 ja 2016 puhdistamolietteestä hyödynnettiin maataloudessa 34 % ja 41 %. Tilastotietoja näiltä vuosilta ei vielä ole julkaistu, mutta saatavilla olevissa viiden viimeisen julkaistun vuoden tiedoissa maatalouskäytön osuus on ollut 3 - 6%.  Ero virallisen tilastotiedon ja todellisen hyödyntämisen välillä on siis moninkertainen.

Toimenpiteitä tarvitaan monella tasolla. Tiedon keräämisen työkalut eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla tilastointia, eikä lietteen käsittelyn ketjutusta ja peräkkäisiä käsittelyjä ole helppo ottaa huomioon tilastoinnissa.  Kehitettävää on sekä tilastoinnin toimintatavoissa että tietojen keruun järjestelmissä. Lietteitä koskevia tietojen keräävien tahojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa parantamalla tilastoaineston laatua voitaisiin parantaa. Avainasemassa ovat Tilastokeskus, Evira ja ympäristöhallinto.

Ainoastaan jätevedenpuhdistamoilla on lakiin kirjattu velvoite ilmoittaa hyödynnetyn tai loppukäsitellyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa. Tiedon pitäisi olla saatavissa ja se pitäisi raportoida siinäkin tapauksessa, että lietteen käsittely on ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle. Puhdistamoiden valvojien taas tulisi valvoa, että tietojärjestelmään on syötetty oikeat tiedot.

Tilastotietojen virheellisyys johtaa vääriin johtopäätöksiin. Puhdistamolietteen maatalouskäyttöä on pidetty marginaalisena asiana, vaikka todellisuudessa se on varsin merkittävää. Parempaa tilastointia tarvitaan.

Saijariina Toivikko
vesiasiain päällikkö

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta