facebook twitter

Henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelyn tulee täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset 25.5.2018 mennessä.

Tietosuoja-asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia yhteisöjä, jotka käsittelevät henkilötietoja, esimerkiksi kuntia ja vesihuoltolaitoksia. On syytä miettiä mm., mikä on yhteisön johtoportaan ja tietosuojavastaavan rooli, kun asetuksen täytäntöönpanoon valmistaudutaan.  

 

Lisätietoa:  

Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 9/2017, 20.9.2017

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2017, palstakirjoitus 
Kuntaliiton yleiskirje 14/2017, 29.5.2017 tietosuoja-asetuksesta (Ida Sulin),  https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/tietosuoja 

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivut  http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html > materiaalia > lomakkeet > rekisteri- ja tietosuojaselosteet   

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta