facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Lääkkeetön Itämeri -kampanja

  22.1.2018

  Tule mukaan viemään tätä tärkeää viestiä eteenpäin! Kampanjan somekanavissa ja verkkosivuilla julkaistaan videoita ja kuvamateriaalia kampanjakuukauden 15.1.-15.2.2018 aikana.

 • VVY:n uutiskirjeen tilaukseen linkki

  17.6.2019

 • Venla tunnuslukujärjestelmään tiedot pikimmiten

  21.2.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan voi nyt syöttää edellisen vuoden eli vuoden 2017 tiedot. Tiedot on hyvä syöttää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.4.2018 mennessä. Samalla on syytä tarkistaa vuoden 2016 syötettyjen tietojen oikeellisuus.

 • Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen

  18.1.2018

  Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet. Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset.

 • VVY:n uutiskirje uudistui

  17.1.2018

  Uutiskirjeemme on keskeinen tiedotuskanava jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Panostamme siihen, että uutistarjontamme avaa näkymän vesihuoltoalan ajankohtaisiin asioihin.

 • Uusi varsinainen jäsen

  17.1.2018

 • Kansallinen CBRNE-strategia 2017

  12.1.2018

  Sisäministeriö on julkaissut ensimmäisen kansallisen CBRNE-strategian. CBRNE-uhilla tarkoittaa kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) väärinkäyttöä, jota strategialla halutaan torjua.

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Vesityökorttikoulutuksia helmikuussa

  12.1.2018

 • Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista valmistui

  17.1.2018

  Vuoden 2017 lopussa tehtiin selvitys, jossa määritettiin laatujärjestelmän organisoinnin ja toiminnan periaatteet.

 • Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari

  12.1.2018

  Energiatehokas vesihuoltolaitos seminaari järjestetään ti 30.1.2018 Hotelli Presidentissä Helsingissä. Tavoitteena on kasvattaa energiankäytön ja energiatehokkuuden ymmärrystä ja edesauttaa energiatehokkuustoimien tunnistamista ja toteuttamista vesihuoltolaitoksissa.

 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon

  11.1.2018

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

 • Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

  10.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

 • Puhdistamolietteiden nykytilaselvitys paljastaa tilastoinnissa puutteita

  27.9.2017

  VVY:n uutiskirjeen 13/2017 palstakirjoituksessa kerrotaan VVY:n toteuttamasta selvityksestä koskien puhdistamolietteen käsittelyä ja hyödyntämistä.

 • VVY:n kevätkauden koulutuskalenterissa uutuuksia

  8.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 16/2017 palstakirjoitus kertoo tulevan vuoden koulutuksista.

 • VVY:n verkkopalvelut uudistuvat

  14.12.2017

  VVY:n uutiskirjeen 18/2017 palstakirjoitus käsitteli yhdistyksen verkkopalveluiden uudistumista. Tutussa osoitteessa www.vvy.fi on avattu uudella sovelluksella toteutetut kotisivumme. Samalla VVY:n koulutuskalenteri ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteri saivat päivitetyt versiot.

 • Liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa

  23.11.2017

  VVY:n uutiskirjeen 17/2017 palstakirjoituksessa liittymismaksujen kirjaamisesta saajan kirjanpidossa.

 • Vesivisa-peli

  20.12.2018

  Hauskan pelin avulla vesihuoltopalvelu tutummaksi.

 • Pytty-kampanjassa #pyttyasiaa

  20.10.2016

  Uutiskirje 17/2016 palstakirjoituksen aiheena vesihuoltolaitosten yhteisen kampanja, jonka tavoitteena on, että vaaralliset jätteet tai kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin.

 • Vesitalouslehti

  8.1.2018

  Vesitalous-lehti on vesialan johtava erikoisjulkaisu.

Jaa sivu:

Tulosta