facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja talousjulkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • ROTI2017 -raportti on julkaistu

  22.3.2017

  Kuudennen ROTI-arvioinnin keskeinen viesti on, että rakennetun omaisuuden tila on Suomessa valtaosin tyydyttävä, mutta kunnossapidon laiminlyönnit, korjausten lykkääminen sekä alueiden eriarvoistuminen kiihdyttävät korjaus- ja muutosvelan kasvua. Korjausvelasta aiheutuu kansataloudelle vuosittain yli 3,4 miljardin euron lisäkustannus, mikä on noin 1300 euroa jokaista suomalaista kotitaloutta kohden.

 • Juotava hanavesi -kampanja 2017

  22.3.2017

  Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittavat hanketta, jossa toteutetaan tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle on myönnetty Suomi 100 -rahoitusta.

 • Uudet maksuja koskevat ohjeet ja suositukset valmistuivat

  2.3.2017

  Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset julkaistiin kesällä 2001.  Vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan aikaisemmin samana vuonna. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.

 • Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset

  2.3.2017

  Vesilaitosyhdistyksen maksuja koskevissa ohjeissa ja suosituksissa annetaan yleisiä suosituksia vesihuoltolaitosten maksuista ja niiden perusteista.

 • Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset

  27.2.2017

  Jenni Kesulahden diplomityössä selvitettiin, mitä molekyylibiologiaan perustuvia menetelmiä on olemassa yhdyskuntajäteveden tutkimiseen ja miten menetelmiä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistuksessa.

 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu

  16.2.2017

  Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan syöttöaikaa jatkettu

  8.3.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syöttöaikaa jatkettu 24.3.2017 saakka

 • Maailman vesipäivä - World Water Day 22.3.2017

  7.3.2017

  Maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään 22. maaliskuuta teemana jätevedet. Suositun www.pytty.fi sivuston sisältö on uusittu viime syksynä, joten kannustammekin kaikkia kertomaan Pytty-kampanjan ajankohtaista viestiä.

 • Vesihuollon verkostoja koskeva verkkotietopiste.fi

  16.2.2017

  Yhteisrakentamisdirektiivin pohjalta annettu laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) astui voimaan viime vuoden heinäkuun alusta. Vesihuollon osalta laki koskee ainoastaan jätevesiviemäriverkkoa ja hulevesiviemäriverkkoa.

 • Onko pohjavesi ihmisiä vai ekosysteemejä varten?

  9.2.2017

  Tämä kysymys nousi perimmäisenä seikkana esiin Mika Salmen pro gradu työssä Vesi vuorovaikutuksen lähteenä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti Oulun yliopiston tutkimusta, josta valmistui Salmen työn lisäksi Aleksi Wallinein DI-työ Pohjaveden otto talousvedeksi – teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu.

 • Vesihuoltomaksut 2017 VENLAan

  15.2.2017

  Muistutus: vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous on to 27.4.2017

  7.3.2017

  VVY:n vuosikokous on to 27.4.2017 klo 13, Hotelli Seurahuoneella, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki.

 • Haja-asutuksen jätevesien sääntely

  25.1.2017

  Haja-asutuksen jätevesiä käsittelyä koskevaa sääntelyä lievennettiin. Lakimuutoksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan on sidottu ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

 • Opas valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetukseen

  25.1.2017

  Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24.1.2017 oppaan valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon. Asetus koskee kaikkia henkilörekisterinpitäjiä, kuten vesihuoltolaitoksia.

 • Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017

  25.1.2017

  Uusia hankintalakeja sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä (kts. tiedote 30.12.2016, hankinnat.fi).

 • VEETI: Vesihuollon tunnusluvut 2015

  16.1.2017

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkistaneet vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) syötettyjen tietojen pohjalta lasketut tunnusluvut.

 • Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan

  19.1.2017

  Vesihuoltomaksut 1.2.2017 syötettävä VENLAan 28.2.2017 mennessä

 • Vesilaitokset toimittavat hyvälaatuista talousvettä

  24.1.2017

  Vuonna 2015 suurten vesilaitosten viranomaisvalvonnan talousvesinäytteiden tuloksista 99,99 prosenttia täytti lainsäädännössä määritellyt talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset.

 • Vesihuollon kehittämistyöpaja vesihuoltopäivillä

  1.3.2017

  Vauhtia kehittämiseen! Etsimme aiheita Vesihuollon kehittämistyöpajaan. Onko sinulla kehittämistarpeita, hankeideoita tai etsitkö kumppania suunnitteilla olevaan projektiin?

 • Vuosi 2016 vesihuoltoalalla

  25.1.2017

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

Jaa sivu:

Tulosta