Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: kiertotalous

 • Strategiakeskustelu: Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä 11.2. klo 10-11

  11.1.2022

  Viidennessä strategiawebinaarissa pohditaan millä keinoin vesihuoltoalan päästöjä voidaan vähentää ja mitä bio-ja kiertotalouden edelläkävijyys oikein tarkoittaa.

 • Jätevesilietteestä tuotetun biokaasun lämmityskäytön verotus muuttuu 2022 vuoden alusta

  21.12.2021

  Verotuksen muutos vaatii toimenpiteitä biokaasua tuottavilta jätevedenpuhdistamoilta. Mikäli tuotanto on alle 1GWh/ kalenterivuosi, on kyseessä pientuottaja, ja toimijan tulee rekisteröityä pientuottajana verovelvolliseksi 30.6.2022 mennessä. Kun tuotanto on yli 1 GWh / kalenterivuosi, on kyseessä biokaasun tuottaja ja toimijan tulee rekisteröityä biokaasun tuottajaksi viimeistään 31.1.2021. Tämän lisäksi vuoden 2022 alusta lähtien lämmityskäyttöön käytetystä biokaasusta maksetaan vero, mikäli biokaasua ei ole todennettu kestäväksi biokaasuksi.

 • Avustushaku ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. -28.2.2022

  16.12.2021

  Ympäristöministeriö on julkaissut tietoa tammikuussa aukeavasta rahoitushausta liittyen ravinteiden kierrätykseen ja talteenottoon. Ministeriö toteaa hausta seuraavaa: "Ympäristöministeriö avaa avustushaun hankkeille, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Avustettavien hankkeiden tulee toteuttaa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän vihreän siirtymän pilarin toimenpiteitä ja tavoitteita."

 • Lausunto kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

  7.12.2021

  Vesilaitosyhdistys antoi 7.12.2021 lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen biotalousstrategian päivityksestä. Lausunnossa todettiin mm., että maamme vesihuollon kansainvälistymisen ja vientiliiketoiminnan kasvun edistäminen edellyttää myös merkittävää valtion tukea ja rahoitusta, mikä ei riittävän selkeästi näy biotalousstrategiassa. Alan yritysten liiketoiminnan edistämisen ohella on tärkeätä vahvistaa myös vesihuoltolaitosten kansainvälistymistä.

 • Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta

  22.11.2021

  Vesilaitosyhdistys kannatti visiossa esitettyjä tavoitteita kiertotalouden tavoitteiden lisäämiseksi. Lisäksi nostimme esiin, että visiossa listattujen tavoitteiden lisäksi tulisi varmistaa, että kiertotalouden kautta syntyville neitseellisistä lähteistä valmistettujen tuotteiden korvaaville kiertotalousvalmisteille on olemassa markkinat. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sekoitevelvoitteen kautta.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • Avustushaku auki kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

  20.10.2021

  Avustettavien hankkeiden on esitettävä riittävät vaikuttavuusarviot toiminnan innovatiivisuudesta, työllistävyydestä ja merkityksestä kiertotalouden edistämiseen. Avustusta saa käyttää kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin, kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin tai työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea tiistaihin 16.11.2021 klo 16.15 mennessä.

 • Lausunto ehdotuksista jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti)

  2.9.2021

  Lausunnoilla olleilla ehdotetuilla asetuksilla on tavoitteena täsmentää jätelain (646/2011) säännöksiä, jotka ovat tarpeen EU:n ns. jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi. Jätesäädöspaketti sisältää neljä jätealan direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. 

 • Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus vuosilta 2019-2020

  1.9.2021

  Selvitykseen sisällytettyjen käsittelylaitosten käsittelemän lietteen kokonaismäärä oli noin 135 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2019 ja 2020. Tästä määrästä lähes 90 % loppukäsiteltiin 25:ssa suurimmassa laitoksessa. Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 lähes 80 % lietteestä mädätettiin.

 • VVY:n vesiasiain päälliköksi Paula Lindell

  13.8.2021

  VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 30.6.2021 jätevesi- ja lieteasioista vastaavaksi vesiasiain päälliköksi DI Paula Lindellin. Paula työskenteli aiemmin ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) ja aloitti Vesilaitosyhdistyksen tehtävässään 9.8.2021 alkaen.

 • VVY:n kehittämispäälliköksi Saijariina Toivikko

  26.5.2021

  VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 19.5.2021 uuteen kehittämispäällikön tehtävään DI Saijariina Toivikon. Saijariina siirtyy kehittämispäälliköksi aikaisemmasta tehtävästään VVY:n jätevesi- ja lieteasioista vastaavana vesiasiain päällikkönä. Tällä hetkellä Saijariina on työvapaalla VVY:stä ja toimii vesilaitoksen johtajan sijaisena Vihdin Vedessä. Hän palaa VVY:lle kuluvan kesän aikana.

 • Uutta tutkimustietoa jätevedenpuhdistamoiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi

  30.4.2021

 • Suomen biokierto ja biokaasu ry järjestää työpajan ravinteiden kierrätyksestä

  14.4.2021

 • Suomen ympäristökeskuksen NORMA -hankkeessa kartoitettiin tietoa uusista jätevesien ravinteiden talteenottomenetelmistä

  6.4.2021

 • Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

  31.3.2021

  Vesilaitosyhdistys piti lausunnossaan valtioneuvoston periaatepäätöstä kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ja sitä edeltäneestä kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi kannatettavana ja voimakkaana kiertotalouden edistämisen kokonaisvaltaisena keinona. Vesilaitosyhdistys totesi myös, että kiertotalouden strategisessa ohjelmassa kirjattu tavoitteena oleva yli hallituskauden tähtäävä pitkäjänteinen työ on tärkeää, sillä kiertotalouden toteuttamisen kannalta merkittävimmät toiminnot ovat myös usein investoinneiltaan mittavia ja pitkäjänteinen tuki muutosten toteutuksessa on merkittävässä roolissa tulosten saavuttamisessa. 

 • NORDIWA 2021 joko Göteborgissa tai webinaarina

  11.1.2021

  Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin call for abstracts - kutsu luennoimaan esitelmäehdotusten viimeinen jättöpäivä on 28.1.2021.

 • Kansallinen lannoitevalmistelain kokonaisuudistus käynnissä

  2.12.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.  Hankkeen aikataulu on 5.10.2020-31.07.2022. Tavoitteena on saattaa lainsäädäntö voimaan 16.7.2022. Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja kansallisista tarpeista johtuvat muutokset uuteen lannoitelakiin ja sen nojalla annettaviin asetuksiin. 

 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hakuwebinaari 15.12.2020

  2.12.2020

  Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022 on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Kokeiluohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä. Seuraavat hakumahdollisuudet ovat ensi vuoden puolella. Alkuvuoden hakujaksot päättyvät perjantaina 29.1.2021 klo 16.15 ja perjantaina 30.4.2021 klo 16.15.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Yhdistysten kannanotto biokaasun lämmityskäytön verotuksesta

  11.9.2020

  Haluamme esittää, ettei biokaasun lämmöntuotannolle aseteta veroa. Sen sijaan esitämme, että biokaasun verottomuudesta lämmöntuotannossa laaditaan kiireisellä aikataululla valtiontuki-ilmoitus Euroopan komissiolle, kuten on esitetty toimenpiteeksi VM:lle ja TEM:lle Kansallisen biokaasuohjelman työryhmän loppuraportissa.

 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee

  3.8.2020

  Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista koskeva Inception impact assessment julkaistiin heinäkuussa. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja sidosryhmille komission suunnitelmista, jotta he voivat antaa palautetta suunnitellusta aloitteesta ja osallistua tehokkaasti tuleviin kuulemistoimiin.

 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitusta haettavissa

  3.8.2020

  Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta ilmenee, että kokeiluohjelman tarkoituksena on mahdollistaa pk-yrityksille pilotoinnit ja referenssitulosten tuottaminen. Uusia hankehakemuksia voi toimittaa 31.8.2020 klo 16.15 saakka, jolloin haku umpeutuu.

 • Lausunto ravinteiden kierrätyksen hankkeiden tukeminen

  25.6.2020

  Rahoituksella voidaan tukea ja edistää kansallisesti toimivien ratkaisuiden kehittämistä ravinteiden kierrätykseen, joten pidämme tarpeellisena ja tärkeänä mahdollisuutta tukea ravinteiden kierrätyshankkeita valtionavustuksella.

 • Ympäristötekniikka-kampanja julkaistiin Kauppalehden välissä ja verkossa

  25.6.2020

  Vesihuoltoon liittyvät teemat ovat esillä Mediaplanetin tuottamassa mainosliitteessä, joka ilmestyi kesäkuun loppupuolella. Liitteessä mm. VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälän haastattelua, pääkirjoituksen on kirjoittanut Jyri Arponen johtava asiantuntija, Kiertotalous, Sitra.

 • Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

  10.6.2020

  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kertoo tiedotteessaan hankkeesta, jossa säädöstarkastelun pohjalta pyritään tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut hanketta.

 • EU -asetus veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista on julkaistu

  10.6.2020

  Asetus koskee yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöä maatalouden kasteluvetenä.

 • Uutta arvoa jätevedenpuhdistuksesta

  2.6.2020

  Tutustu LUT School of Engineering Science hankkeisiin, joita myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on ollut mukana rahoittamassa.

 • EU:n uusi kiertotaloussuunnitelma

  17.3.2020

  Yksi kiertotaloussuunnitelman käsittelemistä tärkeistä tuoteketjuista koskee ruokaa, vettä ja ravinteita. Komissio tulee kehittämään integroidun ravinteidenhallintasuunnitelman, jolla varmistetaan ravinteiden kestävämpi  käyttö ja edistetään kierrätysravinteiden markkinoita. Komissio harkitsee yhdyskuntajätevesidirektiivin ja lietedirektiivin uudistamista.

 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminta on käynnistynyt

  4.6.2019

  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on nimennyt hallituksen, valinnut puheenjohtajan, hyväksynyt ensimmäiset jäsenet ja päättänyt toimintansa painopisteet vuodelle 2019. Vuonna 2019 ja seuraavina vuosina tullaan tekemää kansallisesti ja EU-tasolla merkittäviä poliittisia päätöksiä, joilla on vaikutusta ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun liiketoimintaympäristöön. Toimialan hyvät toimintaedellytykset voidaan varmistaa hyvällä yhteistyöllä sekä määrätietoisella tekemisellä.

 • Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

  15.3.2019

  Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen, jossa kerrotaan puhdistamomullan hyödyistä sekä siihen liittyvistä riskeistä.

 • Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

  13.3.2019

  Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen, joka sisältää tietoa puhdistamomullan hyödyistä ja tutkimustietoa haitta-aineista.

 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu

  4.3.2019

  Biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään.

 • Kinkkutemppu alkaa torstaina ‒ näin osallistut kiertotalouskampanjaan

  18.12.2018

  Joulun paistinrasvat kerätään tänäkin vuonna hyvään tarkoitukseen, kun suuren suosion saavuttanut Kinkkutemppu käynnistyy torstaina 20. joulukuuta.

 • Uusi työelämäprofessori edistää kiertotaloutta jätevesien puhdistuksessa

  29.11.2018

  Anna Mikola (TkT) on nimitetty Professor of Practice -tehtävään Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun yhdyskuntajätevesien puhdistuksen alalle 1.11.2018 alkaen.

 • Vesilaitosyhdistyksen kommentit luonnokseen kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet/Sitra

  12.11.2018

  Vesilaitosyhdistyksen mielestä toimenpide-ehdotuksessa ”Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien talteenottovelvoite jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä” on useita virheellisiä seikkoja, eikä toimenpide-ehdotus ole kannatettava.

 • Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

  10.1.2018

  VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

Jaa sivu:

Tulosta