Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

EU:n uusi kiertotaloussuunnitelma

Yksi kiertotaloussuunnitelman käsittelemistä tärkeistä tuoteketjuista koskee ruokaa, vettä ja ravinteita. Komissio tulee kehittämään integroidun ravinteidenhallintasuunnitelman, jolla varmistetaan ravinteiden kestävämpi  käyttö ja edistetään kierrätysravinteiden markkinoita. Komissio harkitsee yhdyskuntajätevesidirektiivin ja lietedirektiivin uudistamista.

Komission uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma on yksi kulmakivistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (European Green Deal), joka on EU:n tuore kestävän kasvun ohjelma. Uusi toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita varten. Sen tavoitteena on valmistella talous kestävän kehityksen mukaiseen tulevaisuuteen ja parantaa kilpailukykyä mutta myös suojella ympäristöä ja lisätä kuluttajien oikeuksia. Toimintasuunnitelma jatkaa vuonna 2015 aloitettua työtä ja siinä keskitytään kiertotalouden periaatteiden mukaiseen tuotesuunnitteluun ja tuotantoon tavoitteena varmistaa, että käytettyjä luonnonvaroja ylläpidetään kierrossa EU:n taloudessa mahdollisimman pitkään. Toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelmalla pyritään tekemään tuotteiden kestävyydestä oletusarvo EU:ssa.

Ruoka, vesi ja ravinteet painopisteenä

Yksi kiertotaloussuunnitelman käsittelemistä tärkeistä tuoteketjuista koskee ruokaa, vettä ja ravinteita. Veden uudelleenkäyttöä koskeva asetus edistää veden uudelleenkäyttöä ja vesitehokkuutta maataloudessa. Komissio aikoo edistää veden uudelleenkäyttöä myös teollisissa prosesseissa. Komissio tulee kehittämään integroidun ravinteidenhallintasuunnitelman, jolla varmistetaan ravinteiden kestävämpi  käyttö ja edistetään kierrätysravinteiden markkinoita. Komissio harkitsee yhdyskuntajätevesidirektiivin ja lietedirektiivin uudistamista ja arvioi luonnollisia ravinteiden poiston menetelmiä, kuten levää.

Elintarvikealalle on tulossa uudelleenkäyttöä koskeva lainsäädäntöaloite kertakäyttöisten pakkausten, astioiden ja ruokailuvälineiden korvaamiseksi uudelleenkäytettävillä tuotteilla elintarvikepalveluissa.

Läpileikkaavana periaatteena toimintasuunnitelmassa on jätemäärän vähentäminen. Ensisijaisesti pyritään estämään jätteen syntyminen ja muuttamaan se laadukkaiksi uusioraaka-aineiksi. Tähän tarvitaan hyvin toimivia uusioraaka-ainemarkkinoita.

Komissio tutkii mahdollisuutta yhdenmukaistaa jätteen erilliskeräysjärjestelmät ja merkinnät EU:n laajuisesti.

Kestävää tuotepolitiikka

Komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä kestävän tuotepolitiikan alalla. Sillä halutaan varmistaa, että EU:n markkinoille saatettavat tuotteet on suunniteltu kestämään, niitä on helppo käyttää uudelleen, korjata ja kierrättää ja niissä on käytetty mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja primääriraaka-aineiden sijaan. Kertakäyttöisyyttä rajoitetaan, ennenaikaista vanhenemista torjutaan ja myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden hävittäminen kielletään. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu keinoja, joilla kuluttajille tarjotaan luotettavaa tietoa esimerkiksi tuotteiden korjattavuudesta ja kestävyydestä, jolloin he voivat tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Kuluttajat hyötyvät todellisesta ”korjauttamisoikeudesta”.

Erityishuomiota luonnonvaroja paljon kuluttaviin toimialoihin

Esimerkiksi elektroniikan ja tieto- ja viestintätekniikan alalla on tulossa kiertoelektroniikka-aloite, jolla tuotteiden elinkaarta pidennetään ja romun keräystä ja käsittelyä parannetaan. Akkujen suhteen on tulossa uutta sääntelyä, jolla parannetaan akkujen kestävyyttä ja lisätään niiden kierrätyspotentiaalia. Pakkausjätettä pyritään vähentämään laatimalla EU:n markkinoilla myytäviä tuotteita koskevat uudet pakolliset vaatimukset esimerkiksi (yli)pakkaamisen vähentämiseksi. Muoveille laaditaan kierrätettyjen materiaalien osuutta koskevat uudet pakolliset vaatimukset. Tässä yhteydessä otetaan kantaa myös mikromuoveihin sekä biopohjaisiin ja biohajoaviin muoveihin. Tekstiileille on tulossa EU:n uusi tekstiilistrategia, jolla vahvistetaan alan kilpailukykyä ja innovointia sekä edistetään tekstiilien uudelleenkäyttömarkkinoita EU:ssa. Rakennusalalle luodaan kattava kestävää rakennettua ympäristöä koskeva strategia, jolla kiertotalouden periaatteita edistetään rakennusten osalta.

Toimintasuunnitelmassa esitetään lisäksi joukko toimenpiteitä, joiden avulla jätteen vienti EU:sta minimoidaan ja laittomat jätteen siirrot estetään.

Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tueksi (tiedote):

https://ec.europa.eu/finland/news/uusi-kiertotalouden-toimintasuunnitelma-euroopan-vihre%C3%A4n-kehityksen-ohjelman-tueksi_fi

EU:n uusi kiertotaloussuunnitelma:

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf

Jaa sivu:

Tulosta