facebook twitter

Suomen ympäristökeskuksen NORMA -hankkeessa kartoitettiin tietoa uusista jätevesien ravinteiden talteenottomenetelmistä

Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa ja Ympäristöministeriön rahoittamassa NORMA-hankkeessa on koottu tietoa kehitteillä olevista ravinteiden talteenottomenetelmistä ja niiden yhdistelmistä, sekä tunnistettiin niihin liittyviä tietopuutoksia. Hankkeen raportissa todetaan, että menetelmien arviointia varten hankkeessa tuotettiin monitavoitearviointikehys, jonka avulla menetelmiä voidaan arvioida esimerkiksi ravinteiden talteenoton, lopputuotteen turvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta.  Raportissa lisätään, että arviointikehystä tulee soveltaa puhdistamokohtaisesti kunkin puhdistamon erityispiirteet huomioiden ja, että menetelmien vertailun tueksi tarvitaan lisää tutkimustietoa, erityisesti haitta-aineista. Hankkeessa myös todettaan, että jätevesien sisältämät ravinteet ja orgaaninen aines ovat alihyödynnettyjä resursseja, joiden hyötykäytön mahdollisuuksia tulisi tulevaisuudessa parantaa ja samalla vähentää niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Raportin yhteenvedossa todettaan lopuksi, että ratkaisut voivat olla lyhyellä aikavälillä puhdistamokohtaisia, mutta pidemmällä aikavälillä on syytä pohtia suurempia rakenteellisia muutoksia, jotka kattavat kehitettävien menetelmien lisäksi lainsäädännölliset, vesihuollon järjestelmätason sekä markkinoiden muutokset.

Julkaisu löytyy  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/328632 .

Jaa sivu:

Tulosta