Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista koskeva Inception impact assessment julkaistiin heinäkuussa. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja sidosryhmille komission suunnitelmista, jotta he voivat antaa palautetta suunnitellusta aloitteesta ja osallistua tehokkaasti tuleviin kuulemistoimiin.

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen tavoitteena on vahvistaa EU: n voimassa olevaa lainsäädäntöä jäteveden haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja tehdä nykyisestä lainsäädännöstä sopiva tuleville vuosikymmenille. Uudistus tukee mm. vesipolitiikan puitedirektiivin ja meristrategian puitedirektiivin tavoitteiden saavuttamista.

Aikataulu

Inception Impact assesment on kommentoitavissa seitsemän viikon ajan. Kommentit tulee antaa viimeistään 8. syyskuuta. Julkinen konsultaatio yhdyskuntajätevesidirektiivistä on odotettavissa vuoden 2021 alkupuolella, kun taas vaikutusten arviointi valmistunee 2021 loppupuolella.

Vaikutusten arviointi

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen tueksi tullaan laatimaan vaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointi muodostaa perustan komission päätöksille ryhtyä lainsäädäntötoimiin ja / tai muihin kuin lainsäädäntötoimiin. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erilaisia politiikkavaihtoehtoja.

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan mm. toimia, joilla voidaan vähentää kuormitusta yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointiraportissa esiin nostetuista päästölähteistä, kuten viemäriylivuodot, hulevedet, pienet taajamat ja kiinteistökohtainen jätevesien käsittely. Yhtenä tarkasteluskenaariona mainitaan uudet EU-tasolla asetettavat tavoitteet.

Lisäksi tarkastellaan niin sanottuja uusia haasteita, kuten haitallisia aineita, ravinteiden hyödyntämistä ja energiatehokkuutta, koskevia toimenpiteitä. Tarkasteltavina asioina mainitaan mm. asteittain toteutettavat lisäkäsittelyvaatimukset haitallisille aineille, jätevedenpuhdistamoiden energia-auditointeja koskevat vaatimukset sekä ravinteiden talteenotto lietteistä. Lisäksi tutkitaan, voitaisiinko lisäkäsittelyvaatimuksia ja ehkäiseviä toimenpiteitä tukea soveltamalla laajempaa tuottajavastuuta, kuten jo kiinteiden jätteiden osalta tehdään. Dokumentissa todetaan, että on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös vaikutukset puhdistamolietteisiin, sen käsittelyyn ja myöhempään käyttöön lannoitteena.

Inception Impact assesment on ladattavissa alla olevan linkin kautta:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive

Komission julkaisema youtube -video yhdyskuntajätevesidirektiivin uusimisesta: https://www.youtube.com/watch?v=VEwywbpnB5E

 

Jaa sivu:

Tulosta