Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avustushaku ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille 1.1. -28.2.2022

Ympäristöministeriö on julkaissut tietoa tammikuussa aukeavasta rahoitushausta liittyen ravinteiden kierrätykseen ja talteenottoon. Ministeriö toteaa hausta seuraavaa: "Ympäristöministeriö avaa avustushaun hankkeille, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Avustettavien hankkeiden tulee toteuttaa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän vihreän siirtymän pilarin toimenpiteitä ja tavoitteita."

Ympäristöministeriö on julkaissut tietoa tammikuussa aukeavasta rahoitushausta liittyen ravinteiden kierrätykseen ja talteenottoon. Ministeriö toteaa hausta seuraavaa:

"Ympäristöministeriö avaa avustushaun hankkeille, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Avustettavien hankkeiden tulee toteuttaa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaa sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän vihreän siirtymän pilarin toimenpiteitä ja tavoitteita.

Avustusta voivat hakea yritykset, yhdistykset, yhteisöt, kunnat ja muut kuntaomisteiset toimijat. Hakija ei voi olla yksityishenkilö, toiminimi eikä valtion virasto tai laitos. Viimeksi mainituilta avustuksen saaja voi kuitenkin hankkia palveluita alihankintana. Kaikkiin hankkeisiin sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä (EU:n yleinen ryhmäpoikkeusasetus, artiklat 25 tai 36).

Avustuksiin on käytettävissä noin 6 miljoonaa euroa, josta enintään 4 miljoonaa euroa on EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on hanketyypistä ja hakijasta riippuen tyypillisesti välillä 25-70 prosenttia.

Avustuksia voi hakea seuraaviin teemoihin:

  1. Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sisältämien ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen talteenotto ja hyödyntäminen.
  2. Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja.

Hankkeet voivat olla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohakkeita, uusien tekniikoiden ja menetelmien pilotti-, demonstraatio- tai käyttöönottohankkeita sekä niihin liittyvien investointien käynnistämistä. Hankkeiden tavoitteena voi olla muun muassa kilpailukykyisten korkean jalostusasteen lopputuotteiden tuottaminen, lopputuotteiden turvallinen hyödyntäminen sekä ravinteiden kierrätystä edistävien ohjauskeinojen kehittäminen. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.11.2024.

Hakemus jätetään ympäristöministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä 1.1. – 28.2.2022 välisenä aikana. Tarkemmat tiedot hakemuksen jättämiseen liittyen on koottu hakuohjeeseen"

Lisää asiasta voit lukea ympäristöministeriön sivuilta

Jaa sivu:

Tulosta