Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Vesilaitosyhdistys piti lausunnossaan valtioneuvoston periaatepäätöstä kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ja sitä edeltäneestä kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi kannatettavana ja voimakkaana kiertotalouden edistämisen kokonaisvaltaisena keinona. Vesilaitosyhdistys totesi myös, että kiertotalouden strategisessa ohjelmassa kirjattu tavoitteena oleva yli hallituskauden tähtäävä pitkäjänteinen työ on tärkeää, sillä kiertotalouden toteuttamisen kannalta merkittävimmät toiminnot ovat myös usein investoinneiltaan mittavia ja pitkäjänteinen tuki muutosten toteutuksessa on merkittävässä roolissa tulosten saavuttamisessa. 

Hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” todetaan, että hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Kiertotalouden strategista ohjelmaa valmistelemaan ympäristöministeriö asetti toimikaudeksi 1.1.-31.12.2020 ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana oli työelämäprofessori Reijo Karhinen. Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö julkistivat 13.1.2021 ohjausryhmän ehdotuksen ”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi”.

Ohjelmaehdotuksen suositusten ja ehdotusten pohjalta valmisteltiin luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jossa linjattiin keskeiset tavoitteet sekä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet ohjelman kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Luonnos oli lausunnoilla alkuvuodesta 2021. 

Vesilaitosyhdistys piti lausunnossaan valtioneuvoston periaatepäätöstä kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ja sitä edeltäneestä kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi kannatettavana ja voimakkaana kiertotalouden edistämisen kokonaisvaltaisena keinona. Vesilaitosyhdistys totesi myös, että kiertotalouden strategisessa ohjelmassa kirjattu tavoitteena oleva yli hallituskauden tähtäävä pitkäjänteinen työ on tärkeää, sillä kiertotalouden toteuttamisen kannalta merkittävimmät toiminnot ovat myös usein investoinneiltaan mittavia ja pitkäjänteinen tuki muutosten toteutuksessa on merkittävässä roolissa tulosten saavuttamisessa. 

Vesilaitosyhdistys nosti lausunnossaa myös esiin, että lausuntomateriaalissa todettu kierrätysteollisuus tulisi määrittää tarkemmin ja tätä tehdessä huomioida, että kierrätysteollisuuden kaltaista toimintaa voi olla perinteiden teollisuuden tai julkisten toimintojen, kuten vesihuoltolaitosten sisällä ja tämä tulisi huomioida myös kannustimia huomioitaessa. Vesilaitosyhdistys piti tärkeänä, että kiertotalouden strategian muissakin kohdissa terminä käytetty teollisuus tulisi nähdä laajemmin myös mukaan lukien esimerkiksi vesihuoltolaitokset niiltä osin, kun ne soveltuvat strategian piiriin.

Vesilaitosyhdistys totesi, että vesihuoltotoiminnot ovat kansallisesti ja myös paikallisesti merkittävä kiertotaloudellinen toiminto ja vesihuoltolaitosten kiertotalouden ja siihen liittyvien innovaatioiden tukeminen on tärkeää ja myös strategian vaikuttavuutta tukevaa. Strategiassa onkin nostettu kuntien toiminnot ja merkittävyys tärkeäksi ja toteutuksen kannalta merkittäväksi asiaksi, mitä Vesilaitosyhdistys pitää kannatettavana.

Lausunto pdf-muodossa.

Jaa sivu:

Tulosta