Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Jätevesilietteestä tuotetun biokaasun lämmityskäytön verotus muuttuu 2022 vuoden alusta

Verotuksen muutos vaatii toimenpiteitä biokaasua tuottavilta jätevedenpuhdistamoilta. Mikäli tuotanto on alle 1GWh/ kalenterivuosi, on kyseessä pientuottaja, ja toimijan tulee rekisteröityä pientuottajana verovelvolliseksi 30.6.2022 mennessä. Kun tuotanto on yli 1 GWh / kalenterivuosi, on kyseessä biokaasun tuottaja ja toimijan tulee rekisteröityä biokaasun tuottajaksi viimeistään 31.1.2021. Tämän lisäksi vuoden 2022 alusta lähtien lämmityskäyttöön käytetystä biokaasusta maksetaan vero, mikäli biokaasua ei ole todennettu kestäväksi biokaasuksi.

Rekisteröinti

Rekisteröinnit biokaasun pientuottajaksi tulee tehdä viimeistään 30.6.2022 ja biokaasun tuottajaksi viimeistään 31.1.2022. Biokaasun tuottajan tulee lisäksi kuukausittain antaa veroilmoitus, jossa se erittelee verolliset ja verottomat biokaasun määrät. Biokaasun pientuottajan pitää antaa veroilmoitus kerran vuodessa koko vuodelta (ensimmäinen pientuottajan veroilmoitus vuodelta 2022 annetaan viimeistään 12.2.2023). Rekisteröinnit tehdään oma vero -palvelussa https://www.vero.fi/omavero.

Verottoman lämmitysbiokaasun käyttäjille ja luovuttajille tulee lisäksi valtiontuki-ilmoitusvelvollisuus.

 

Kestävä biokaasu

Biokaasun lämmityskäyttö on jatkossa verollista, mikäli biokaasu ei ole kestävää biokaasua. Kestävälle biokaasulle tulee hakea kestävyysarvioinnin todennus ja hyväksyntä. Ilman kestävyysarvioinnin hyväksyntää lämmitykseen käytetystä biokaasusta tulee maksaa vero.

Biokaasun kestävyys arvioidaan Energiaviraston hyväksymän todentajan toimesta ja mikäli todentaja esittää kestävyyden hyväksyntää, lopullista hyväksyntää haetaan Energiavirastolta. Suomessa biokaasun kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti. Lisää biokaasun kestävyydestä löytyy energiaviraston sivuilta: https://energiavirasto.fi/biomassojen-ja-biopolttoaineiden-kestavyys.

Sähkön tuotantoon käytettävän biokaasu on edelleen verotonta, joskin biokaasulla tuotetusta omaan käyttöön valmistetusta sähköstä maksetaan edelleen sähkövero.

Verottoman lämmitysbiokaasun käyttäjälle tulee lisäksi valtiontukirekisteröintivelvoite ja oman toiminnan ulkopuolelle jakelijoille ilmoitusvelvollisuus.

 

Lisätietoa verotuksen muutoksesta ja kaikki muutoksen kohdat löytyvät verohallinnon esityksestä asiasta https://verofi.mailpv.net/archive/file/a8c53bfb4f60a8b608f2548716cdacb9/esitys-vk-energiaverotuksen-muutokset-2022-biokaasu-turve.pdf

Jaa sivu:

Tulosta