Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Voidaanko laatujärjestelmällä edistää ravinteiden kiertoa?

VVY:n uutiskirjeen 12/2017 palstakirjoitus käsittelee kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän laadintaa Suomessa.

Vesilaitosyhdistyksen, Biolaitosyhdistyksen ja Biokaasuyhdistyksen yhteistyössä 12.9. järjestämän kick-off seminaarin tarkoituksena oli käynnistää kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä laadinta Suomessa. Seminaarissa kuultiin kokemuksia Viron, Saksan ja Ruotsin laatujärjestelmistä komposteille, mädätteille ja puhdistamolietteille. Viron ja Saksan järjestelmät keskittyvät lopullisen lannoitevalmisteen laadun varmistamiseen, kun taas Ruotsin REVAQ -järjestelmässä jätevedenpuhdistamo on sertifioitu ja keskiössä on lietteen laadun jatkuva parantaminen kohdistamalla toimenpiteitä päästöjen alkulähteille teollisuuteen tai kuluttajakäyttöön.

Mitä lisäarvoa laatujärjestelmä sitten voisi tuoda sangen kattavaan lain puitteissa tehtävään laadunvalvontaan nähden?  Eri tahojen välinen yhteistyö lisääntyy, sillä usein laatujärjestelmässä ovat mukana myös lannoitevalmisteiden loppukäyttäjät ja muut tärkeät sidosryhmät. Laatujärjestelmä on lainsäädäntöä joustavampi järjestelmä, joten siinä on mahdollista ottaa ketterästi huomioon ajankohtainen tutkimustietoa ja esiin nousevat kysymykset.  Järjestelmä varmentaa entisestään tuotteiden laatua. Toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy ja yhtenäisesti kerätty laatutieto lisää ymmärrystä tuotteiden laadusta ja antaa sisältöä tiedottamiselle. Imagon noston näkökulmasta laatujärjestelmä on hyvä työkalu, jonka puitteissa voidaan yhteisesti tuottaa viestintä- ja markkinointimateriaalia. 

Marraskuun alkupuolella valmistuu VVY:ssä projektityönä tekeillä oleva taustaraportti, johon kerätään tietoa eri laatujärjestelmistä. Tämän jälkeen työtä on tarkoitus jatkaa luomalla säännöt ja periaatteet kansalliselle kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmälle. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka soveltuu laajasti erilaisten toimijoiden käyttöön ja vie kestävästi eteenpäin ravinteiden kierrätystä. 

Saijariina Toivikko
vesiasiain päällikkö

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta