Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: työsuojelu, työturvallisuus

 • Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus 23.5.2024

  3.5.2024

  Ilmoittaudu mukaan webinaarina toteutettavaan työturvallisuuskorttikoulutukseen, jossa asioita tarkastellaan vesihuoltolaitosten toimintaympäristöstä käsin.

 • Korttikoulutus tilauskoulutuksena

  22.4.2024

  Vesityökorttikoulutus tai Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää tilauskoulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Vesihuoltolaitoksen työturvallisuuskorttikoulutus 26.3.

  8.3.2024

  Vielä ehdit mukaan webinaarina toteutettavaan työturvallisuuskorttikoulutukseen, jossa asioita tarkastellaan vesihuoltolaitosten toimintaympäristöstä käsin.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.4.2023

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022

  23.3.2023

  Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädöksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

 • Työn biologiset riskit hallintaan VVY:n uudella ohjeistuksella

  21.6.2022

  HS-Veden toimitusjohtaja, VVY:n viemärilaitosryhmän jäsen Jukka Meriluoto kertoo blogikirjoituksessaan biologisten tekijöiden aiheuttamien riskien tunnistamista ja hallintaa auttavasta uudesta oppaasta.

 • Sisäilman radonmittaukset vesilaitoksilla

  30.3.2022

  Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädoksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus webinaarina 22.3.

  7.2.2022

  Työturvallisuuskorttikoulutus vesihuoltolaitoksille olennaisilla painotuksilla.

 • Aikaansaava ja valmentava esihenkilö

  17.1.2022

  Esihenkilöiden valmennus- ja sparrausohjelma. Tavoitteena on vahvistaa valmentavan johtamisen taitoja, tunnistaa uusia toimintatapoja esihenkilötyön arkeen, lisätä aikaansaamista alati muuttuvassa toimintaympäristössä sekä parantaa esihenkilön omaa ajanhallintaa ja priorisointitaitoja.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtaminen

  26.5.2021

  Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamiseen ja sen kehittämiseen keskittyvä teemawebinaari. Webinaarissa kuullaan myös muiden toimialojen esimerkkejä turvallisuusjohtamisesta.

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamisen tueksi laadittiin kokonaisvaltainen malli

  14.4.2021

  Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksella -julkaisussa esitetyn aineiston avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää omaa turvallisuustoimintaansa tarpeistaan lähtien.

 • Korttikoulutukset keväällä 2021

  11.1.2021

  Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus toteutetaan seuraavan kerran webinaarina 9.2.2021. Vesityökorttikoulutuksia järjestetään heti, kun koronatilanne sen sallii. Korttikoulutuksia voidaan järjestää myös organisaatiollesi räätälöitynä tilauskoulutuksena, haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • NORDIWA 2021 joko Göteborgissa tai webinaarina

  11.1.2021

  Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin call for abstracts - kutsu luennoimaan esitelmäehdotusten viimeinen jättöpäivä on 28.1.2021.

 • Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan - muutoksia työnantajan velvoitteisiin

  7.12.2020

  Valtioneuvosto on antanut 29.10.2020 asetuksen, jolla muutettiin työntekijöiden suojelesemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua valtioneuvoston asetusta. Muutos täsmentää työnantajan velvollisuuksia. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö antoi uuden asetuksen biologisten tekijöiden luokituksesta. Asetuksen luokittelu vaaraluokkiin vaikuttaa käytännössä työnantajan velvollisuuksiin. Luokittelu on otettava huomioon vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus

  11.9.2020

  Koulutus toteutetaan webinaarina 11.11.2020 ja vesihuoltolaitoksille olennaisilla painotuksilla.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.8.2020

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä myös yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 27.5.2020 verkossa

  8.5.2020

  Vesihuoltolaitoksille suunnatussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään henkilökohtainen Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima Työturvallisuuskortti®. Tutustu ohjelmaan koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu pian 20.5.2020 mennessä.

 • Ajankohtainen Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  27.3.2020

  TTL:n sähköisessä oppaassa on mm. tietoa hygieniamääräyksistä ja henkilönsuojainkäytännöistä sekä jätevesien käsittelyyn liittyvästä työturvallisuudesta. Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Uudesta Koronaviruksesta (COVID-19) ei ole todettu aiheutuvan erityistä riskiä jätevesityöntekijöille

  14.2.2020

  Tartuntatautiepidemiat voivat lisätä jätevesityöntekijöiden riskiä sairastua infektioihin, koska jäteveden ja -lietteen mikrobit saattavat kulkeutua kosketustartunnan tai hengitysteiden kautta työntekijään. Koronavirustartunnan saaminen jätevesistä ei ole kuitenkaan todennäköistä, eikä siitä ole näyttöä. Asianmukaisesta suojautumisesta ja hygieniasta pitää kuitenkin huolehtia. Näin voidaan tartunta ehkäistä, vaikka virusta sattuisi olemaan jätevesissä tai -lietteissä. Näillä toimenpiteillä voidaan torjua samanaikaisesti muidenkin biologisten tekijöiden aiheuttamaa sairastumisriskiä.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 5.3.2020 Helsingissä

  15.1.2020

  Koulutus voidaan järjestää myös teille räätälöitynä tilauskoulutuksena. Koulutukseen on silloin helppo kytkeä organisaation omat käytännöt ja tarpeet.

 • Tilauskoulutukset

  16.12.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 27.-28.11.2019 Oulussa

  11.11.2019

  Koulutus toteutetaan nyt osallistujien toiveesta 2-päiväisenä. Koulutuksessa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, johon osallistujat saavat esittää aiheita. Tutustu monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu pikaisesti koulutus@vvy.fi.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 6.11.2019 Helsingissä

  24.10.2019

  Vielä ehdit mukaan koulutukseen. Ilmoittautumista on jatkettu 30.10. saakka.

 • Tilauskoulutukset

  12.8.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Työturvallisuuskoulutusta vesihuoltolaitoksille

  28.6.2019

 • Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskortti -koulutukset alkavat huhtikuussa

  4.3.2019

  Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskortti-koulutus. Työturvallisuuskortti® on Työturvallisuuskeskuksen, TTK, hallinnoima järjestelmä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskorttikoulutukset alkavat huhtikuussa

  12.2.2019

  Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuksissa käytetään Työturvallisuuskeskuksen materiaalin lisäksi vesihuoltoalalle suunnattua materiaalia.

 • Verkostomestaripäivät 13.-14.2.2019

  24.1.2019

  Perinteikäs vesihuoltoverkostojen ammattilaisten koulutustapahtuma. Ilmoittaudu viimeistään 29.1.

 • Säteilylainsäädännön uudistus edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista

  23.1.2019

  Uusi säteilylainsäädäntö astui voimaan joulukuussa 2018. Se perustuu Euroopan Neuvoston säteilysuojelun perusnormidirektiiviin 2013/59/Euratom. Uusi säteilylaki ei vaikuta mitenkään talousveden radioaktiivisuuden laatuvaatimuksiin eikä sen laadun valvontaan. Muutokset liittyvät vesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamiseen.

 • Vesihuoltolaitoksien työturvallisuuspäivä Tampereella 12.9.

  15.8.2018

  Vesihuoltolaitoksien työturvallisuuspäivä on uusi koulutus, joka on suunnattu vesihuoltolaitosten työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille, muille työsuojeluasioista vastaaville sekä työnjohdolle. Se järjestetään Tampereella 12.9.2018. Koulutusta on mahdollista jatkaa seuraavana päivänä vierailulla Eurosafety -tapahtumassa Tampereen Messukeskuksessa.

 • Työsuojelu ja työturvallisuus/STM

  5.4.2017

  Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

Jaa sivu:

Tulosta