facebook twitter

Avainsana: työsuojelu, työturvallisuus

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  16.9.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös vallitsevien poikkeusolojen aikana. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.8.2020

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä myös yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 27.5.2020 verkossa

  8.5.2020

  Vesihuoltolaitoksille suunnatussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään henkilökohtainen Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima Työturvallisuuskortti®. Tutustu ohjelmaan koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu pian 20.5.2020 mennessä.

 • Ajankohtainen Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  27.3.2020

  TTL:n sähköisessä oppaassa on mm. tietoa hygieniamääräyksistä ja henkilönsuojainkäytännöistä sekä jätevesien käsittelyyn liittyvästä työturvallisuudesta. Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Uudesta Koronaviruksesta (COVID-19) ei ole todettu aiheutuvan erityistä riskiä jätevesityöntekijöille

  14.2.2020

  Tartuntatautiepidemiat voivat lisätä jätevesityöntekijöiden riskiä sairastua infektioihin, koska jäteveden ja -lietteen mikrobit saattavat kulkeutua kosketustartunnan tai hengitysteiden kautta työntekijään. Koronavirustartunnan saaminen jätevesistä ei ole kuitenkaan todennäköistä, eikä siitä ole näyttöä. Asianmukaisesta suojautumisesta ja hygieniasta pitää kuitenkin huolehtia. Näin voidaan tartunta ehkäistä, vaikka virusta sattuisi olemaan jätevesissä tai -lietteissä. Näillä toimenpiteillä voidaan torjua samanaikaisesti muidenkin biologisten tekijöiden aiheuttamaa sairastumisriskiä.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 5.3.2020 Helsingissä

  15.1.2020

  Koulutus voidaan järjestää myös teille räätälöitynä tilauskoulutuksena. Koulutukseen on silloin helppo kytkeä organisaation omat käytännöt ja tarpeet.

 • Tilauskoulutukset

  16.12.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus 27.-28.11.2019 Oulussa

  11.11.2019

  Koulutus toteutetaan nyt osallistujien toiveesta 2-päiväisenä. Koulutuksessa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, johon osallistujat saavat esittää aiheita. Tutustu monipuoliseen ohjelmaan ja ilmoittaudu pikaisesti koulutus@vvy.fi.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 6.11.2019 Helsingissä

  24.10.2019

  Vielä ehdit mukaan koulutukseen. Ilmoittautumista on jatkettu 30.10. saakka.

 • Tilauskoulutukset

  12.8.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • Työturvallisuuskoulutusta vesihuoltolaitoksille

  28.6.2019

 • Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskortti -koulutukset alkavat huhtikuussa

  4.3.2019

  Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskortti-koulutus. Työturvallisuuskortti® on Työturvallisuuskeskuksen, TTK, hallinnoima järjestelmä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskorttikoulutukset alkavat huhtikuussa

  12.2.2019

  Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuksissa käytetään Työturvallisuuskeskuksen materiaalin lisäksi vesihuoltoalalle suunnattua materiaalia.

 • Verkostomestaripäivät 13.-14.2.2019

  24.1.2019

  Perinteikäs vesihuoltoverkostojen ammattilaisten koulutustapahtuma. Ilmoittaudu viimeistään 29.1.

 • Säteilylainsäädännön uudistus edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista

  23.1.2019

  Uusi säteilylainsäädäntö astui voimaan joulukuussa 2018. Se perustuu Euroopan Neuvoston säteilysuojelun perusnormidirektiiviin 2013/59/Euratom. Uusi säteilylaki ei vaikuta mitenkään talousveden radioaktiivisuuden laatuvaatimuksiin eikä sen laadun valvontaan. Muutokset liittyvät vesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamiseen.

 • Vesihuoltolaitoksien työturvallisuuspäivä Tampereella 12.9.

  15.8.2018

  Vesihuoltolaitoksien työturvallisuuspäivä on uusi koulutus, joka on suunnattu vesihuoltolaitosten työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille, muille työsuojeluasioista vastaaville sekä työnjohdolle. Se järjestetään Tampereella 12.9.2018. Koulutusta on mahdollista jatkaa seuraavana päivänä vierailulla Eurosafety -tapahtumassa Tampereen Messukeskuksessa.

 • Työsuojelu ja työturvallisuus/STM

  5.4.2017

  Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

Jaa sivu:

Tulosta