Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Sisäilman radonmittaukset vesilaitoksilla

Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädoksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

Vesilaitokset ovat uuden säteilylain voimaantulon jälkeen tehneet kiitettävän aktiivisesti radonmittauksia ja selvittäneet työntekijöiden radonaltistusta, varsinkin vuonna 2021. STUKin työpaikkojen radonvalvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli vesilaitostyöntekijöiden säteilysuojelussa, sillä velvoitetta tehdä radonmittauksia ei edelleenkään aina tunneta.

STUKin selvityksen mukaan vuoden 2021 lopussa radonmittauksia oli tehty vesilaitoksilla kaikkiaan 100 työantajan toimesta ja 483 työpaikalla yhteensä 1050 kappaletta. Radonpitoisuus oli viitearvoa (300 Bq/m3) suurempi 40 %:ssa mittauksista ja mittauksissa löytyi myös erittäin suuria radonpitoisuuksia. Suurin mitattu radonpitoisuus vesilaitoksen sisäilmassa oli 31 600 Bq/m3. 

Vuoden 2022 alussa STUK lähetti selvityspyyntöjä pienille ja keskisuurille vedentuottajille. Tavoitteena on, että kaikilla säteilylain 155 § mom. 4 velvoittamilla työpaikoilla (pohja- ja tekopohjavesilaitoksen työtilat, joissa on sisäilman ja pohjaveden kontakti) on tehty sisäilman radonpitoisuuden selvitykset vuoden 2025 loppuun mennessä.

Pohjavedessä esiintyvä radon vapautuu osittain sisäilmaan, kun se on kontaktissa ilman kanssa. Veden ilmastuskäsittelyssä radon vapautuu ympäröivään ilmaan tehokkaasti.

Linkki STUKin väliraporttiin: Sisäilman radon vesilaitoksilla 2021

Jaa sivu:

Tulosta