facebook twitter

Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskortti -koulutukset alkavat huhtikuussa

Vesilaitosyhdistyksen koulutustarjontaan tulee vesihuoltolaitoksille suunnattu Työturvallisuuskortti-koulutus. Työturvallisuuskortti® on Työturvallisuuskeskuksen, TTK, hallinnoima järjestelmä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on mm. antaa perustietoa työsuojelusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen, pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista sekä parantaa käytännön yhteistoimintaa ja tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla.

Vesihuoltolaitoksille suunnatussa Työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin. Koulutuksen kesto on 8 tuntia. Koulutuksen aamupäivän aikana käsitellään työturvallisuusvastuita ja -toimijoita, yhteistä työpaikkaa ja sen turvallisuutta sekä perehdytystä. Iltapäivällä keskitytään työn ja työpaikan vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistamiseen. Päivän lopuksi suoritetaan tentti. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat Työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen omana tilauskoulutuksena tai ns. avoimena koulutuksena. Tilauskoulutukseen on helppo kytkeä organisaation omat käytännöt ja tarpeet. Avoimessa koulutuksessa osallistujien erilainen tausta ja kokemus työelämästä voivat olla koulutusta rikastava ja monipuolistava tekijä.

Vesilaitosyhdistyksen ensimmäinen Työturvallisuuskorttikoulutus järjestetään 16.4.2019 Vesilaitosyhdistyksen toimistolla. Koulutuksen voi ilmoittautua koulutuskalenterin kautta. Tervetuloa!

Jaa sivu:

Tulosta