Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Essi Huntukselle

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Essi Huntukselle diplomityöstä ”Katsaus tietomallien potentiaaliin vesihuoltoverkosto-omaisuuden hallinnassa”.

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi myönnettiin diplomi-insinööri Essi Huntukselle. 

Vesihuoltoverkosto‐omaisuuden hallinnassa keskeisimmässä asemassa on verkostotiedon laatu ja sen hallinta. Näihin kumpaankin liittyy lukuisia haasteita. Verkostotiedon laadun kannalta merkittävimmät haasteet liittyvät etenkin vanhojen verkostonosien osalta puutteellisiin lähtötietoihin, verkoston kunnon tutkimiseen liittyviin haasteisiin sekä vesihuoltolaitosten resursseihin kerätä verkostoa koskevia tietoja. Tiedonhallinnan kannalta teknisesti merkittävimmät haasteet liittyvät tietolähteiden pirstaleisuuteen, tiedonhallinnan järjestelmien sulkeutuneisuuteen sekä lukuisiin käytössä oleviin tiedon tallennus‐ ja siirtomuotoihin. Viime vuosina yhtenä ratkaisuna tiedonhallinnallisiin haasteisiin on esitetty rakennettua ympäristöä kuvaavia semanttisia datamalleja eli niin kutsuttuja tietomalleja.

Diplomityössä tarkasteltiin semanttisten aluetason mallien sekä yksityiskohtaisten rakennustietoa kuvaavien tietomallien potentiaalia vesihuoltoverkostoihin sitoutuneen omaisuuden hallinnassa. Tekniikan kehittyessä mallien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi, mutta vesihuoltoverkostojen kuvaamiseen malleja ei ole juurikaan hyödynnetty.

Essi Huntuksen diplomityön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia käytäntöjä ja haasteita verkosto‐omaisuuden hallintaan liittyy erityisesti tiedonhallinnan näkökulmasta, ja minkälaisia mahdollisia parannuksia tietomallien hyödyntäminen voisi tuoda verkosto‐omaisuuden hallintaan nyt ja tulevaisuudessa. Työssä selvitettiin lisäksi, minkälaisia haasteita tietomallien hyödyntämisessä on ilmennyt, ja minkälaisia kehittämistarpeita näiden pohjalta on havaittu. Työssä käsitelty aineisto on kerätty kirjallisuudesta ja asiantuntijahaastatteluiden avulla.

Tutkimuksen keskeisin johtopäätös oli, että tietomallien ja avoimien tiedonsiirtostandardien avulla ei voida ratkaista verkosto‐omaisuuden hallintaan liittyviä perusongelmia. Näitä hyödyntämällä voidaan kuitenkin tehostaa tiedonsiirtoa eri osapuolten ja tietoteknisten järjestelmien välillä. Avainasemassa ovat etenkin edellä mainitut avoimet tiedonsiirtostandardit. Koska käytännön kokemuksia tietomallien hyödyntämisestä vesihuoltoverkostojen kuvaamisessa ei juurikaan ole, edellyttää mallien jalkauttaminen vesihuoltoon vielä paljon kehitystyötä.

Vesilaitosyhdistys on Suomen vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka jäsenet huolehtivat noin 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Stipendirahaston peruspääoma muodostuu jäsenten ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta lahjoituksesta rahastoon. Vesilaitosyhdistyksen stipendirahasto päivitettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä.

Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna valmistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäytetöiden merkittävyyden alan kannalta.

VVY:n stipendi annetaan 23. kerran valtakunnallisilla Vesihuolto 2019-päivillä 15.5.2019. Myönnettävän stipendin suuruus on 3.000 euroa.

Lisätietoja:
asiantuntija Essi Huntus, Pöyry Finland Oy, Vantaa, puh. 050 471 3836
toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122
apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114

DI Essi Huntukselle avajaisissa stipendin ojensi VVY:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija.
Kuvaaja Tero Takalo-Eskola, Terotemedia.

Jaa sivu:

Tulosta