Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Sofia Risteelälle

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Sofia Risteelälle diplomityöstä ”MBR‐tekniikka Taskilan jäteveden-puhdistamolla”

Sofia Risteelän diplomityössä seurattiin MBR:n eli kalvobioreaktoritekniikan käyttöönottoa Oulun     Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolla sekä saavutettuja puhdistustuloksia ensimmäisten kuukausien aikana. Taskilan jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön syksyllä 2018 MBR-kalvobioreaktori jätevedenpuhdistuksen tehostamiseksi sekä käsittelykapasiteetin lisäämiseksi. MBR on yhdistelmäprosessi, jossa aktiivilieteprosessin orgaanisen aineen poisto yhdistetään    kalvosuodatuksen mekaaniseen lietteen poistoon. Taskilan MBR-yksikkö toimii perinteisen aktiivilieteprosessin rinnalla. Esiselkeytetystä vedestä noin 35 % käsitellään MBR-yksikössä ja loput   perinteisessä aktiivilieteprosessissa. Taskilan puhdistamo on ensimmäinen MBR‐tekniikkaa käyttävä iso jätevedenpuhdistamo Suomessa.

Taskilan MBR-yksikkö muodostuu hienovälppäyksestä, kahdesta ilmastusaltaasta ja neljästä MBR-kalvosuodatuslinjasta. Kalvot ovat herkkiä isoille partikkeleille sekä mekaaniselle kulutukselle.  Hienovälppäys on siten erityisen tärkeä vaihe MBR-yksikön alussa. Kalvojen puhtaanapito sekä likaantumisen ja tukkeutumisen ennaltaehkäisy ovat tärkeässä roolissa suodatuksen toiminta-tehokkuuden ylläpitämisessä. MBR on uusi tekniikka Suomen haastavissa ja muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kevään kylmät sulamisvedet, kesäaikainen typenpoisto sekä syyssateet luovat omat haasteensa kalvosuodatukselle, mutta vaativat myös erilaisia ratkaisuja.

Käyttöönoton jälkeen MBR-yksikön puhdistustulokset ovat olleet erittäin hyviä verrattuna lupa-ehtoihin sekä perinteisen aktiivilieteprosessin tuloksiin. MBR-lähtevä vesi on miltei kiintoainevapaata. Lisäksi fosfori, COD ja BOD ovat poistuneet todella tehokkaasti. Bakteerianalyysien perusteella kalvosuodatus poistaa tehokkaasti myös E. coli –bakteerit sekä suolistoperäiset enterokokit.

Sofia Risteelän diplomityössä kuvattiin yksityiskohtaisesti ja selkeästi Taskilan jätevedenpuhdistamon MBR‐yksikön prosessiratkaisut, toiminta ja kalvojen puhdistusprosessit. Taskilan MBR-yksikön tulokset ja prosessin toiminta erilaisissa olosuhteissa ovat arvokasta kokemusta mahdollisille uusille MBR-laitoksille Suomessa ja Pohjoismaissa. Risteelän työ onkin erittäin hyödyllinen opas Taskilan puhdistamon henkilökunnalle sekä MBR‐tekniikkaa harkitseville jätevedenpuhdistamoille.

Vesilaitosyhdistys on Suomen vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka jäsenet huolehtivat noin 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Stipendirahaston peruspääoma muodostuu jäsenten ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta lahjoituksesta rahastoon. Vesilaitos-yhdistyksen stipendirahasto päivitettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä.

Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna  valmistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäyte-töiden merkittävyyden alan kannalta.

 

VVY:n stipendi annetaan 24. kerran valtakunnallisilla Vesihuolto 2020 -päivillä 4.11.2020. Myönnettävän stipendin suuruus on 3.000 euroa.

Lisätietoja:    prosessi-insinööri Sofia Risteelä, Oulun Vesi, puh. 040 192 9022

 toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122

apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114

Jaa sivu:

Tulosta