Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Suunnitteluohjeet tukevat kaikenkokoisten kemiallista saostusta käyttävien vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden käyttöä ja suunnittelua. Ohjeet konkretisoivat, miten toiminnassa ja suunnittelussa huomioidaan saostuskemikaalien varastointi sekä kemikaalisyötön varajärjestelmät. Ohjeet ovat yleistasoisia ja ne on laadittu siten, että ne ovat laajasti sovellettavissa erilaisilla laitoksilla.

Laitostasolla käytetyn saostuskemikaalin saatavuushäiriöihin varaudutaan riittävällä laitoksen omassa käytössä olevalla saostuskemikaalien varastolla. Suunnitteluohjeessa suositellaan, että vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden saostuskemikaalinvarasto riittää ylläpitämään toimintaa neljä (4) viikkoa, vaikka kemikaalitoimitus katkeaisi. Tämä aikaikkuna mahdollistaa tarvittaessa vaihtoehtoisen kemikaalin käyttöön siirtymisen.

Toiminnan jatkuvuutta voidaan varmistaa mahdollistamalla vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttö. Tämä edellyttää yleensä muutoksia olemassa olevaan koneistoon tai prosessiin ja näitä muutoksia ja suunnitelmia on syytä tehdä jo ennalta. Suunnitteluohjeeseen on koostettu kemikaalin vaihdon edellyttämää suunnittelua ja siinä huomioon otettavia asioita ja esitetään tarkasteluista myös esimerkkejä. 

Julkaisussa esitetään myös ohjeita saostuskemikaalin käytön optimointiin. Optimoinnin tavoitteena on välttää tarpeettoman suurta kemikaaliannostusta vaarantamatta kuitenkaan puhdistustuloksen hyvää tasoa.

Julkaisun rakenne:

– Lukuun 2 on koottu yleisimpien saostuskemikaalien ominaisuudet

– Luvussa 3 on esitetty saostuskemikaalien varastointiin vaikuttavia seikkoja

– Luvussa 4 annetaan ohjeita, miten vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttöön tulisi varautua talousveden tuotannossa ja jätevedenpuhdistuksessa

– Luvussa 5 on esitetty varalaitteisiin ja -järjestelyihin liittyviä huomioita

– Luvussa 6 annetaan ohjeita jätevedenpuhdistamoille saostuskemikaalien kulutuksen optimointiin

Suunnitteluohjeet on laadittu täydentämään vuonna 2020 julkaistua selvitystä Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen Suomen vesihuollossa. Selvityksen tuloksena esitettiin toimenpiteitä, joita tarvitaan saostuskemikaalien saatavuuden varmistamiseksi ja vesihuollolle kriittisten puhdistusprosessien turvaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitteluohjeet tukevat toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa laitostasolla lyhyellä aikavälillä.

Julkaisu on toteutettu Huoltovarmuuskeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön rahoituksella. Julkaisun ja suositukset on laatinut AFRY Finland Oy.

Julkaistu
2022

Jaa sivu:

Tulosta