Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kehittämisrahaston 2018 valmistuneita hankkeita

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee vesihuoltolaitosten käytännön toimintaa hyödyttäviä ja laajasti alaa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahaston myötä alan yhteinen panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanut huomattavasti. Kehittämisrahaston jäseniä ovat kaikki Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Poimintoja vuoden 2018 kuluessa valmistuneista hankkeista, joita Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut:

 • Vuonna 2017 aloitettu Energiatehokas vesihuoltolaitos -hanke valmistui vuoden 2018 alkupuolella. Hanke tuotti käytännönläheisiä esimerkkejä ja ohjeita vesihuoltolaitoksen energiatehokkuustoimista sekä tietoa erilaisista energiatehokkuutta edistävistä ratkaisuista. Hankkeessa toteutuksesta vastasi Motiva läheisessä yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden vesihuoltolaitosten kanssa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.
 • Vesilaitosyhdistyksen, Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten toteuttamassa alustavassa selvityksessä todettiin, että suomalaiset talousvedet sisältävät vain vähän mikromuovia ja ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä on vähäistä. Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä.
 • Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä Puhdistamolietteiden hyödyntämisen vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen selvittänyt LIERI -hanke valmistui vuoden 2018 lopussa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin LUKE:n Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -julkaisusarjan raporttina ”Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä”. Hankkeen tilaajana toimi Vesilaitosyhdistys. Työn toteuttivat Laki ja Vesi Oy ja Luonnonvarakeskus. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hankkeen.
 • Tietosuojan askelmerkit- hanke sai Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoituksen 2017 ja toteutettiin vuonna 2018. Hankkeessa laadittiin jäsenlaitoksille ohjeita ja malleja EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa varten. Hankkeessa tuotettiin tietosuojaselosteen ja sopimuslausekkeiden malli sekä raportti, jossa on ohjeita ja jota voidaan käyttää jäsenlaitoksilla myös apuna dokumentoitaessa, mitä toimenpiteitä on tehty tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamiseksi.
 • Vuonna 2018 julkaistiin opas ”Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus”, jonka laati KLT, MBA Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta vuonna 2016 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Opas on ladattavissa yhdistyksen kotisivulta. Oppaassa on ohjeita erityisesti pienille ja keskisuurille vesihuollon yhtiöille ja osuuskunnille.
 • Elintarviketeollisuuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli hankkeessa toteutettu opas ja sopimusmalli julkaistiin jäsenten käyttöön 2018. Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja VVY:n laatimaan oppaaseen on koottu talousvesisopimuksen tekemisen keskeiset periaatteet. Lisäksi mukana on talousvettä koskeva sopimusmalli liitteineen.
 • Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen määritysperusteet  hankkeessa luotiin malli alueellisten perusmaksujen määrittelylle. Hankkeen julkaisussa esitetään näkökulmia ja pääosin paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvia menetelmiä veden ja jäteveden alueellisten perusmaksujen määrittämiseen.
 • VTT:n vetämässä Kyber-Vesi -hankkeessa tuotettiin vesihuoltolaitoksille kyberturvallisuutta kehittäviä arviointityökaluja sekä useita eri toimijoille suunnattuja ohjeita kyberturvallisuuteen. Kyber-Vesi -hanke on osa Huoltovarmuuskeskuksen KYBER2020-ohjelmaa ja sen rahoittivat Huoltovarmuuskeskus, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä hankkeeseen osallistuneet vesilaitokset.
 • Opas vesihuoltolaitosten yhdistämisiin valmistui vuonna 2018. Suomessa vesihuoltolaitosten yhdistymiset ovat tapahtuneet usein kuntaliitosten yhteydessä, mutta yhdistymisiä on tapahtunut myös vapaaehtoisina ylikunnallisina hankkeina. Laitosten yhdistämisessä esiin nousevat haasteet ovat molemmissa tapauksissa hyvin samankaltaisia. Oppaan ensimmäinen osio käsittelee laitosten hallinnollista ja taloudellista yhdistämistä. Toinen osio keskittyy operatiivisten toimintojen yhdistämisen kuvaukseen, johon on koostettu hyviä käytäntöjä jo yhdistyneiden laitosten kokemusten pohjalta. Opas laadittiin hyödyntäen taustamateriaalia jo toteutuneista yhdistymisistä sekä haastattelemalla keskeisiä, yhdistymisprosessin läpikäyneitä, laitosjohtajia Suomessa. Oppaan pääkirjoittajana on toiminut Anni Orkoneva Ramboll Finland Oy:stä. Oppaan laadintaa ohjanneen työryhmän puheenjohtajana toimi Tapani Eskola, Kymen Vesi Oy.
 • Kuluvana vuonna valmistui Viemäreiden kuntotutkimusopas. Opas esittelee maailmalla käytettyjä kuntotutkimusmenetelmiä, joiden oikealla valinnalla voidaan lisätä verkkojen kuntotutkimusmääriä nykyisestä, pystytään kohdentamaan saneeraus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaammin sekä saadaan arvokasta ja luotettavaa tietoa vesilaitosten omaisuudenhallinnan avuksi. Julkaisun laativat Tiia Lampola, WSP Finland Oy ja Sakari Kuikka, SewCon Kuikka Oy.
 • Vuoden 2018 aikana toteutui kaksi kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyvää hanketta. Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus oppaaseen koottiin ohjeet käytössä olevista hyvistä toimintatavoista ja suositukset laitoksille ja viranomaisille. Lisäksi hankkeessa työstettiin kiinteistöille esite nimeltään Tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee? Hankkeen koordinoinnista vastasi Hanna Riihinen Vesilaitosyhdistys; Tuusulan Vesi. Erillisenä hankkeena toteutettiin #selvitävastuu - kiinteistöjen hulevesikampanja. Tässä jatkohankkeessa tuotettiin viestintämateriaali, jota jäsenlaitokset voivat käyttää viestiessään kiinteistön omistajille. Kampanja on samalla Vesilaitosyhdistyksen Baltic Sea Action:lle tekemä Itämeri-sitoumus, jossa omalla osaamisella sitoudutaan edistämään Itämeren hyvinvointia. Lisätietoja Itämeri-sitoumuspankista, www.bsag.fi

Hankerekisteri sisältää tiedot Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeista

Rekisteristä selviää mm. hankkeiden tavoitteet, toteutus, tulokset ja budjetit. Tyypillisesti hankkeista on myös saatavilla dokumentteja kuten loppuraportti.
Voit tutustua rahaston hankkeisiin selaamalla hankerekisteriä tästä linkistä: https://vvy.etapahtuma.fi/Hankkeet-selaus-2
(Klikkaa "Näytä lisää hakuehtoja", niin pääset tekemään hakuja  aihepiirreittäin. Käytössä ovat aihepiirit: talousveden hankinta ja käsittely, jätevedet, lietteet, hallinto ja talous, verkostot sekä muut aiheet.)

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta