Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä

Markus Sillanpää, Julia Talvitie, Maiju Lehtiniemi ja Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä pdf-tiedosto

ALKUSANAT

Tämän esiselvityksen taustana on syksyllä 2017 the Guardian-lehdessä julkaistu tutkimus, jonka mukaan hanavesissä esiintyisi yllättävän suuria määriä mikromuoveja. Tutkimuksen teetti Orb Media network, eli eräs suurten mediatoimijoiden yhteistyöverkosto. Samainen verkosto käynnisti myös selvityksen pullovesien mikromuoveista. Tulokset saivat aikaan vilkkaan keskustelun eri foorumeilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Tutkimuksessa oli mukana vesinäytteitä Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, mutta ei Pohjoismaista. Siihen mennessä mikromuoveja ei vielä ollut ylipäänsä tutkittu pohjoismaisista juomavesistä.

Mikromuovit Suomen talousvesissä –esiselvitys käynnistettiin tammikuussa 2018. Tämän esiselvityksen tavoitteena oli 1) tarkastella, esiintyykö mikromuoveja erityyppisiä raakavesilähteitä ja käsittelymenetelmiä käyttävien vesilaitosten talousvesissä Suomessa, 2) kehittää menetelmä mikromuovinäytteiden näytteenottoon ja analysointiin talousveden valmistamiseen käytettävästä vedestä ja 3) arvioida kirjallisuudesta peräisin olevien tietojen perusteella ihmisten altistusta hanavedestä mikromuoveille suhteessa muihin lähteisiin.

Tässä raportissa esitellään tutkimuksen tausta, kehitetty tutkimusmetodiikka ja esiselvityksen tulokset ja niiden tulkinta. Raporttiin on sisällytetty myös lyhyt kirjallisuuskatsaus, joka osaltaan paljastaa akuutin tarpeen menetelmien harmonisoinnille ja standardisoinnille. Lopuksi tarkastellaan tuloksia riskinarvioinnin näkökulmasta ja nostetaan esiin keskeisimmät tietoaukot.

Hanketta rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY), Nurmijärven Vesi ja Tuusulan seudun vesilaitos-kuntayhtymä. Hankkeen toteutusta valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat asiantuntijat: Riina Liikanen (Vesilaitosyhdistys, VVY), Jarkko Rapala (STM), Päivi Kopra/Saijariina Toivikko (Nurmijärven Vesi), Kari Korhonen (Tuusulan seudun vesilaitos-kuntayhtymä) ja Veli-Pekka Vuorilehto (HSY).

Haluamme kiittää erityisesti apulaistutkija Minna Sepposta (SYKE) vesinäytteiden esikäsittelystä ja mikromuovianalyyseistä, vesilaitosten henkilökuntaa avusta ja asiantuntemuksesta näytteenotossa.

Helsingissä 29.10.2018
Markus Sillanpää, Julia Talvitie, Maiju Lehtiniemi, Outi Setälä ja Hannu Kiviranta
 

Jaa sivu:

Tulosta