Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2019

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2019 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

Kuvassa vasemmalta, Lähdemäki, Nordman, Seppälä.
Kuvaaja Tero Takalo-Eskola, Terotemedia

 

 

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 134 myönnetään Oulun Veden johtajalle Jouni Lähdemäelle

Johtaja Jouni Lähdemäki valmistui diplomi-insinööriksi Oulun ylipistosta vuonna 1985. Lähdemäki hankki vesihuollon kokemusta konsulttitehtävissä vuosina 1985-1998 Suunnittelukolmio Oy:ssä vastuullisissa projektipäällikön tehtävissä, toimien vesihuolto- ja kuntatekniikan suunnittelun, ympäristörakentamisen ja aluesuunnittelun vastuuhenkilönä. Vuosina 1998-2002 Lähdemäki toimi Oulun Vedessä ensin suunnitteluinsinöörinä ja sitten projektipäällikkönä ja vuosina 2002-2008 verkostopäällikkönä. Oulun Vesi -liikelaitoksen johtajana hän aloitti vuonna 2008.

Oulun Vedessä on Lähdemäen johtajakaudella tehty monia isoja ja merkittäviä uudistuksia. Viinivaaran pohjavesihankkeen valmistelu aloitettiin jo vuonna 2001, sen pitkäkestoisuus osoittaa isojen vesihuoltohankkeiden haasteellisuuden nykyisin. Vuodesta 2005 lähtien Oulun Vesi on toiminut sertifioidun laatu- ja työturvallisuusjärjestelmän mukaisesti. Verkostoautomaation kehittämisessä ja jätevedenpuhdistuksen tehostamisessa on tehty pitkäjänteistä työtä, viimeisimpänä vuonna 2018 valmistunut kalvosuodatukseen perustuva typenpoisto. Vuonna 2013 toteutui Oulun seudun viiden vesihuoltolaitoksen yhdistyminen. Oulun Vesi on nykyisin maamme neljänneksi suurin vesihuoltolaitos.

Jouni Lähdemäki on toiminut monissa VVY:n luottamustoimissa, mm. VVY:n hallituksen jäsenenä (vuodesta 2017), sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnassa puheenjohtajana vuosina 2010-2016. Lähdemäki on toiminut myös Pohjois-Suomen Vesivaliokunnassa aktiivisesti, muun muassa OuKe-työryhmän puheenjohtajana vuosina 2016-2018 ja hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2013. Lisäksi hän on vaikuttanut alueen muiden vesihuolto-organisaatioiden hallituksessa.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 135 myönnetään Turun Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajalle Irina Nordmanille

Toimitusjohtaja Irina Nordman valmistui vuonna 1989 kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Jo ennen valmistumistaan Nordman oli työskennellyt mm. Espoon vesi- ja viemärilaitoksella ja Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamolla. Valmistumisensa jälkeen vuosina 1989-1990 hän työskenteli Vesi- ja ympäristöhallituksessa työsuhteisena diplomi-insinöörinä. Vuosina 1990-1996 Nordman toimi prosessi-insinöörinä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksessä, ja vuosina 1996-2000 Kymijoen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana.

Tämän jälkeen alkoi Nordmanin vesilaitosura Turussa. Vuosina 2000-2001 hän oli Turun vesilaitoksen käyttöpäällikkö ja vuonna 2001 väliaikainen toimitusjohtaja. Turun vesilaitoksen toimitusjohtajana hän toimi vuosina 2001-2009 ja vuosina 2009-2016 liikelaitosjohtajana. Yhtiöittämisen jälkeen vuodesta 2017 lähtien Nordman on ollut Turun Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja.

Turun vesilaitoksen ohella Nordman on toiminut sivutoimisesti myös muissa Turun seudun vesilaitoksissa. Turun Seudun Vesi Oy:n prosessiasiantuntijana vuonna 2001 ja toimitusjohtajana vuonna 2001, sekä Raisio-Naantalin vesilaitoskuntayhtymän yhtymäjohtajana vuosina 2001-2003, ja myös Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2002-2003. Lisäksi hän on toiminut Turun Seudun Vesi Oy:n teknisen toimikunnan jäsenenä (2001-2003) ja puheenjohtajana vuodesta        2003 lähtien, Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaa-Littoinen toimikunnan jäsenenä (2001-2009) sekä Turun seudun puhdistamo Oy:n teknisen toimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien.

Nordmanilla on mittava lista luottamustoimia muissakin vesialan organisaatioissa, mm. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen sekä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hallituksen puheenjohtajina vuosina 2000-2009, ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton hallituksen jäsen vuosina 2008-2009. Suomen Vesiyhdistyksen käyttövesijaoston puheenjohtajana Nordman toimi vuosina 2010-2015 ja IWA:n kansallisen komitean puheenjohtajana vuosina 2005-2007.

Irina Nordman on osallistunut erittäin aktiivisesti VVY:n toimintaan. Hän oli vuosina 2010-2012 VVY:n hallituksen varajäsen ja vuosina 2013-2018 hallituksen jäsen, josta hallituksen puheenjohtajana vuodet 2016-2018. Lisäksi Nordman on toiminut mm. vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnassa (vuosina 2004-2009), tunnuslukutyöryhmän jäsenenä (vuosina 2007-2015, puheenjohtajana 2013), sekä vaalitoimikunnassa (2019-2021). VVY:n vedenlaatuneuvoston jäsenenä Nordman toimi vuosina 2003-2008, josta puheenjohtajana vuosina 2006-2008. Nordman on toiminut myös Vesihuoltopoolin puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 136 myönnetään Keypro Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Ari Rummukaiselle

Keypro Oy:n perustaja ja nykyisin hallituksen puheenjohtaja Ari Rummukainen on pitkän linjan paikka- ja johtotietoammattilainen. Hän aloitti työuransa vuonna 1977 Merenkulkuhallituksen tietotekniikka-jaoksessa väyläkarttojen ja merikorttien syvyyskartoituksen parissa. Vuonna 1981 hän siirtyi Pääkaupunkiseudun Tietokeskus kuntainliiton palvelukseen, digitaalisen johtokartoituksen pariin. Tuloksena syntyi mm. Helsingin ensimmäinen tietokantaperusteinen vesi- ja viemäriverkoston johtokarttajärjestelmä. Päivätöiden jälkeistä aherrusta varten Rummukainen perusti jo 1980-luvun puolivälissä Keypro Oy:n, joka nykyisin on maamme keskeinen johto- ja verkkotietojärjestelmiä ja palveluja tarjoava yritys.

Vuonna 1990 Rummukainen siirtyi telealalle, HPY:n omistamaan Comptel Oy:öön, jossa kehitti tietoliikenneverkkojen digitalisointiin tähtääviä tietojärjestelmiä. Kun HPY aloitti oman tietoliikenne-verkkonsa tallentamisen sijaintijohtokartan lisäksi kytkennälliseen muotoon verkkokartaksi, Rummukainen lähti muutaman kollegan kanssa viemään tätä kehitystä eteenpäin Keypro Oy:n puitteissa 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 1999 Keypro Oy aloitti muutaman vesilaitoksen kanssa StellaNet -verkkotietojärjestelmän kehittämisen. Järjestelmä oli myöhemmin käytössä noin 20 suomalaisella laitoksella.

Vuosina 2008-2010 Keypron verkkotietojärjestelmät ja -palvelut uudistettiin kokonaan ja siirryttiin internet-aikaan. Järjestelmätoimittajan rooli muuttui vähitellen enemmän kokonaisvastuulliseksi palvelutarjoajaksi ja yhteistyöksi asiakasorganisaatioiden kanssa, ja verkkotietojärjestelmät kehittyivät pilvipalveluksi. Nykyisin Keyprolla on asiakkainaan jo yli 80 suomalaista vesihuoltolaitosta. Vuodesta 2015 lähtien Keypron verkkotietojärjestelmiä on ollut käytössä myös Suomen ulkopuolella ja maailmanvalloitus jatkuu. Ari Rummukainen ei päässyt henkilökohtaisesti vastaanottamaan ansiomerkkiään, koska hän on parhaillaan viemässä suomalaista verkkotietojärjestelmäosaamista Espanjaan.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 137 myönnetään Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajalle Osmo Seppälälle

Toimitusjohtaja Osmo Seppälä valmistui vesihuoltotekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982 ja tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2004. Seppälä on tehnyt yli 35 vuoden työuran vesihuoltoalalla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hänellä on vesihuoltoalan ammatillista kokemusta yli 10 eri maasta, Suomen ulkopuolellakin yhteensä toistakymmentä vuotta.

Seppälä aloitteli työuraansa Tampereella Suunnittelukeskus Oy:n palveluksessa vuosina 1983-1989.  Tuohon väliin sattui myös vuoden työskentely vesihuoltohankkeessa Sri Lankassa. Itäafrikkalaisten vesi-insinöörien jatkokoulutusohjelman johtajana hän työskenteli vuosina 1989-1992. Vuosina 1993-1996 Seppälä työskenteli kaupunkien vesihuoltohankkeessa Tansanian Sansibarilla, jonka jälkeen hän toimi vuosina 1997-1999 vesihuoltohankkeen vetäjänä Länsi-Keniassa.

Vuosina 1999-2004 Seppälä toimi tutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa, valmistuen tekniikan tohtoriksi vuonna 2004. Tämän jälkeen hän palasi Suunnittelukeskus Oy:n palvelukseen Helsinkiin. Vuosina 2004-2007 Seppälä työskenteli ensin Suunnittelukeskus Oy:n ja sitten Helsinki Consulting Group Oy:n palveluksessa kansainvälisten vesihankkeiden parissa.

Vuosina 2007-2009 Seppälä toimi Espoon Vesi -liikelaitoksen toimitusjohtajana ja alkuvuoden 2009 myös Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Toukokuusta 2009 lähtien hän on ollut VVY:n toimitusjohtajana.

VVY:ssä Seppälä on kipparoinut maamme vesihuoltolaitosten edunvalvontaa ja kehittämistä kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana on mm. uudistettu vesihuoltolainsäädäntöä ja edelleen vahvistettu VVY:n roolia alan keskeisenä toimijana. Seppälän oma kokemustausta näkyy parhaillaan myös vesihuoltolaitosten lisääntyvänä kansainvälistymisenä. Seppälä vaikuttaa mm. Euroopan vesilaitos-järjestöjen yhteisön EurEaun hallituksessa (General Assembly), EU:n vesialan teknologiayhteisön Water Supply and Sanitation Technology Platform’in (WssTP) hallituksessa ja European Benchmarking Cooperation Foundation’in (EBCF) hallituksessa. Pohjoismaisella tasolla hän on mm. Nordic Poly Mark (NPM) muoviputkiyhteistyössä hallituksen jäsen ja NORDIWA:n hallituksen jäsen.

Lisätietoja
apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114
Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 4639 826

Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit jakoi VVY:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija VVY:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hiltula.

Lähdemäki

Lähdemäki, Hiltula, Kuulas, Kaija

Nordman ja Kaija

Seppälä ja Kaija

Nordman

 

 

Kuvaaja Tero Takalo-Eskola, Terotemedia

Jaa sivu:

Tulosta