Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit jaettiin Turussa

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia.

Vuonna 2021 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 

Ansiomerkkien jakotilaisuus Turussa 13.10. Kuvassa (vasemmalta) Ari Kangas, Aija Jantunen, Jyrki Kaija, Leo Aspholm.

Ansiomerkkien saajien puolesta kiitospuheen piti Aija Jantunen.

 

 

Jyrki Kaija
 

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 142 myönnetään HSY:n vesihuollon vt. toimialajohtajalle Jyrki Kaijalle

Vt. toimialajohtaja Jyrki Kaija valmistui rakennusinsinööriksi vuonna 1980 Kuopion teknillisestä oppilaitoksesta ja diplomi-insinööriksi vuonna 1990 Teknillisestä korkeakoulusta. Jyrki Kaija on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran vesihuoltoalalla sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lähes 30 vuoden ajan hän toimi konsulttitoimistoissa, joista pisimpään Maa ja Vesi Oy:ssä ja Pöyryllä, jossa hän toimi Pöyry Environment Oy:n toimitusjohtajana. Kuntapuolen kokemusta hänellä on teknisen johtajan virasta Tuusulasta. Vesihuoltolaitoksista hän toimi vuosina 2005-2006 LV Lahti Vesi Oy:n toimitusjohtajana ja vuodesta 2015 lähtien Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymässä HSY:ssä, jossa viime vuodet investointiosaston johtajana. 1.10.2021 alkaen hän toimii vesihuollon vt. toimialajohtajana.

Sekä konsulttina että vesihuoltolaitosten johtotehtävissä Jyrki Kaija on päässyt osallistumaan lukuisien mittavien vesihuoltohankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen Suomen lisäksi mm. Venäjällä ja Vietnamissa. Ammatillista kokemusta on kertynyt reippaasti yli 20 eri maasta.

Aktiiviselle ja osaavalle ammattilaiselle on kertynyt mittava lista luottamustehtäviä vesihuoltoalalla. Vesilaitosyhdistyksessä Jyrki Kaija on toiminut hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä vuosina 2016-2021, josta vuosina 2018-2021 puheenjohtajana. Lisäksi hän oli VVY:n tunnuslukutyöryhmän jäsen vuosina 2015-2016. Vesihuoltopoolin toimikunnan jäsen Kaija oli vuosina 2012-2015. VVY:n edustajana Jyrki Kaija oli myös Euroopan vesilaitosyhdistysten yhteisjärjestön EurEaun lainsäädäntö- ja talouskomitean jäsen vuosina 2016-2019. Hän on ollut myös European Benchmarking Cooperation Foundation’in (EBCF) Advisory Council’in jäsen vuodesta 2019 lähtien. Itsenäisyyspäivänä 2020 Jyrki Kaija sai Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin.

Leo Aspholm
 

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 143 myönnetään insinööri Leo Aspholmille

Leo Aspholm valmistui yhdyskuntatekniikan teknikoksi vuonna 1980 ja insinööriksi Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 1997 ympäristönsuojelun ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta ja vuonna 1999 rakennustekniikan koulutusohjelmasta. Aspholmin päätoimi oli vuoteen 1993 saakka Hämeenlinnan kaupungin teknisessä virastossa, josta hän siirtyi Hämeenlinnan kaupungin vesilaitoksen käyttöteknikoksi vuosiksi 1994-1999. Vuosina 2000-2005 Leo Aspholm toimi Hauhon, Lammin ja Tuuloksen kuntien vesihuollosta vastaavan Ydin-Hämeen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana.

Vuodesta 2006 lähtien Aspholm työskenteli Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ssä, kun kuntaliitosten seurauksena edellä mainittujen kuntien vesihuolto siirtyi HS-Veden vastuulle. Aspholm on toiminut rakennus- ja verkostopäällikkönä ja toimitusjohtajan varamiehenä, vastaten Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan vesihuoltoverkostoista ja HS-Veden verkosto-osaston toiminnasta. Hän toimi myös yhtiön työsuojelupäällikkönä.  

Leo Aspholm oli VVY:n vesilaitosryhmän jäsen vuosina 2015-2019. Hän on ollut myös Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistyksen (FiSTT) hallituksen jäsen vuosina 2010-2017 ja varapuheenjohtaja vuosina 2011-2016. Aspholm jäi HS-Veden verkostopäällikön tehtävästä eläkepäiville syyskuun alussa. Kalastaminen eri muodoissaan ja kaikki rakentamiseen liittyvä pitävät miehen kiireisenä jatkossakin.

 

Aija Jantunen
 

 

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 144 myönnetään Voda Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Aija Jantuselle

Aija Jantunen valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta rakennustekniikan osastolta vuonna 1984. Jantunen työskenteli vuosina 1984-1990 AIR-IX Suunnittelussa vesihuollon suunnittelijana ja suunnittelupäällikkönä aikana, jolloin toteutettiin uusia pohjavesilaitoksia ja vedenjakelun turvaavia yhdysvesijohtoja ja tehostetiin jätevesien käsittelyä Suomessa.

Vuosina 1991-1997 Jantunen toimi Rauman kaupungininsinöörinä, vastaten Rauman kaupungin teknisestä toimesta, johon kuuluivat kadut, vesihuolto, talotekniikka, kiinteistöt sekä pelastustoimi. Rauman seudun veden riittävyys teollisuuden ja yhdyskunnan tarpeisiin varmistettiin tuolloin siirtojärjestelyin ja tehtiin suunnitelmat ja päätökset metsäteollisuuden ja kaupungin jätevesien yhteiskäsittelystä.

Vesihuoltolaitoksille Jantunen tuli hyvin tutuksi myös työskennellessään Kemira Oyj:ssä vuosina 1997-2013. Hän vastasi vesikemikaalien tuotannosta ja myynnistä Suomessa, Baltian maissa sekä Venäjällä ajankohtana, jolloin kokemukset Suomessa tehokkaasti toteutetusta kemiallisesta fosforinpoistosta yhteistyössä suomalaisten alan toimijoiden kanssa siirrettiin naapurimaihin. Vuodesta 2014 lähtien Jantunen on ollut perustaja ja osakas Voda Nordic Oy:ssä. Yritys on haastanut Suomessa keskittynyttä vesikemikaalimarkkinaa tuomalla Suomeen vesien puhdistukseen kemikaaleja sekä investoimalla omaan vesikemikaalituotantoon Suomessa tilanteessa, jossa perinteisesti tuotettujen vesikemikaalien raaka-aineiden saatavuus ja laatu oleellisesti vaikeutui.

Ari Kangas

 

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 145 myönnetään ympäristöministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Ari Kankaalle

Kemian tekniikan diplomi-insinööri Ari Kangas on jätevesien käsittelyn asiantuntija, joka on työskennellyt jätevesien parissa koko työuransa ajan lähtien vuodesta 1983, jolloin hän aloitti teekkariharjoittelijana silloisella Lauttasaaren jätevedenpuhdistamolla Helsingissä. Toimiessaan tutkimusinsinöörinä Helsingin kaupungilla Kangas kehitti useiden Helsingin jätevedenpuhdistamoiden prosesseja, mukaan lukien jäteveden typenpoiston teknis-taloudellinen kehittäminen. Menetelmä otettiin käyttöön Helsingin Veden Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla, jonka käyttökemistiksi Kangas oli nimitetty 1994. Ari Kangas sai typenpoistoprosessin soveltavasta tutkimuksesta ja käyttöönotosta Kemwater -palkinnon vuoden 1998 vesihuoltopäivillä.

Vuosituhannen vaihteessa Kangas työskenteli lyhyen mutta intensiivisen periodin Turun vesilaitoksella puhdistamon käyttöpäällikkönä. Kangas on perehtynyt varsin laajasti ja hyvin Suomen jäteveden-puhdistamoihin, mistä on osoituksena mm. hänen vuosina 2003-2004 tekemänsä selvitys Suomen isojen, yli 10 000 AVL puhdistamojen toteutuksista ja toiminnasta (ns. PUTOUS-hanke). Tästä tehtyä raporttia on käytetty ja arvostettu korkealle myös VVY:n ja vesihuoltolaitosten piirissä.

Ari Kankaan virkamiesura alkoi 2000-luvulla Uudenmaan ympäristökeskuksessa mm. puhdistamoiden valvojana. Vuodet 2008-2010 Kangas oli virkavapaalla Suomen ympäristökeskuksessa vetäen tutkimusprojektin jätevesilietteen termofiilisesta mädätyksestä. Paluu viranhaltijaksi tapahtui aluehallintoviraston puhdistamoluvitustehtävien kautta puhdistamovalvojaksi Uudenmaan ELY-keskukseen. Vuonna 2016 Kangas siirtyi ympäristöministeriöön nykyiseen tehtäväänsä neuvottelevaksi virkamieheksi. Tehtävänkuvaan kuuluu jätevedenkäsittely niin yhdyskuntien, kiinteistöjen kuin teollisuuden osalta sekä lietteen käsittely, hyödyntäminen ja ravinteiden talteenotto.

Kangas on luennoinut ja esitelmöinyt lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa koko ammattiuransa ajan, mikä on edellyttänyt jatkuvaa ammattiosaamisen ylläpitoa mm. osallistumalla alan konferensseihin ja muihin tapahtumiin. Itsenäisyyspäivänä 2020 Ari Kangas sai Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin.

Ansiomerkkien jakotilaisuuden kuvat, kuvaaja Jere Satamo

Lisätietoja:     
toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122
apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 011
Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Hiltula, puh. 050 453 1210

 

 

Jaa sivu:

Tulosta