Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Pirjo Rantanen palkittiin jätevesien puhdistuksen edistämiseksi ja nitrifikaation ymmärtämiseksi tehdystä työstä

Vuoden 2022 Kemira-palkinto on myönnetty Pirjo Rantaselle vuoden 2020 lopussa hyväksytystä ansiokkaasta väitöskirjasta, jossa tarkasteltiin typen muuntumista vesi-johtoverkoston vedessä sekä jätevedenpuhdistuksessa. Tätä ennen Pirjo on ollut vuosikymmeniä keskeisessä roolissa jätevesien typenpoiston tutkimuksessa, kanto-aineprosessien asiantuntijana sekä alhaisen lämpötilojen prosessien ymmärtäjänä.

”Palkintoraati arvostaa Pirjo Rantasen väitöskirjatyötä. Sen tulosten perusteella voidaan teh-dä toimenpiteitä talousveden laadun parantamiseksi ja typenpoiston tehostamiseksi jäteve-denpuhdistamoilla. Lisäksi Pirjolla on ollut kansallisesti pitkään keskeinen rooli jätevesien puhdistuksen tutkimuksessa ja edistämisessä. Näitä tutkimuksia on hyödynnetty myös Pie-tarin Lounaisen jätevedenpuhdistamon suunnittelussa. Pirjo on julkaissut tutkimustuloksia ahkerasti sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja myös kouluttanut yhden sukupolven vesi-huoltoinsinöörejä Aalto-yliopistossa ennen väitöskirjaprojektiaan. Palkintoraati piti esimerkilli-senä Pirjon vesihuollolle omistautuvaa ja innostunutta asennetta.”, perustelee Kemira-palkinnon palkintoraadin jäsen Olli-Pekka Siltala Kemira Oyj:stä valintaa. 

Pirjo Rantanen on valmistunut Aalto-yliopistosta (ent. Teknillinen korkeakoulu) kemianteknii-kan diplomi-insinööriksi 1990, tekniikan lisensiaatiksi 2011 ja väitteli tekniikan tohtoriksi jou-lukuussa 2020. Hän on työskennellyt Vesi- ja ympäristöhallituksessa, Suomen ympäristö-keskuksessa, Aalto-yliopistossa ja on nykyisin HSY:n palveluksessa.

Kemira-palkinnon on perustanut Kemira Oyj ja se luovutetaan vuosittain Vesilaitosyhdistyk-sen toimesta valtakunnallisten vesihuoltopäivien yhteydessä. Palkinto myönnetään merkittä-västä veden puhdistuksen hyväksi tehdystä työstä ja sen toivotaan kehittävän vesihuoltolai-tosten toimintaa.

Palkinnon luovuttavat Pirjo Rantaselle Vesihuolto 2022 –päivillä 11.5.2022 palkintoraadin jä-senet SR Sales Manager & Country Manager Olli-Pekka Siltala Kemira Oyj:stä ja Professor of Practice Anna Mikola Aalto-yliopistosta. Myönnettävän stipendin suuruus on 4 000 euroa.

Lisätietoja:     
•    verkostoinsinööri Pirjo Rantanen, HSY, puh. 050 478 7821, pirjo.rantanen@hsy.fi 
•    toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122, 
osmo.seppala@vvy.fi, www.vvy.fi,  twitter @suomenvesi 
•    SR Sales Manager & Country Manager Olli-Pekka Siltala, Kemira Oyj, puh. 040 822 5344, olli-pekka.siltala@kemira.com, www.kemira.com

 

Pirjo Rantaselle myönnettiin vuoden 2022 Kemira-palkinto.

Palkintojen jakotilaisuudessa (vasemmalta) Anna Mikola, Pirjo Rantanen ja Olli-Pekka Siltala.

Kemira-palkinnon saaja Pirjo Rantasen kiitospuheenvuoro.

 

Kuvat: Christoffer Björklund | Björklund Digital Media Ab Oy
 

Jaa sivu:

Tulosta