Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaan ja siihen liittyvän auditointityökalun laativat Sweco Finland Oy:n konsultit hankkeessa, jossa oli mukana Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja 11 jäsenlaitosta rahoittajina ja/tai ohjaajina. Hankkeessa keskityttiin vesi- ja jätevesiverkostoihin. Rajaus verkosto-omaisuuteen tehtiin hankkeen ohjausryhmän päätöksellä, koska vesihuoltolaitosten omaisuudesta suurin osa on sidottuna maanalaisiin verkostoihin, mikä tekee omaisuudenhallinnasta haastavaa. Toteutusoppaassa kuvataan parhaaksi koettuja käytäntöjä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnan toteuttamiselle ja kirkastetaan sen perusteita.

Ohjeistus on jatkoa Jyrki Paavilaisen laatimalle Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirjalle, joka pohjautui ISO 55000 standardiin ja jossa esitettiin pelkistetysti omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne. Myös Swecon laatimassa oppaassa otetaan huomioon ISO 55000 sekä muita vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyviä julkaisuja. Hankkeen ohjausryhmän kanssa pidettiin työpajoja, joissa selvitettiin verkoston omaisuudenhallinnan nykytilaa sekä kartoitettiin suurimpia haasteita. Työpajoissa esille nousseita haasteita lähdettiin ratkaisemaan haastattelemalla vesihuoltolaitoksia Suomesta ja ulkomailta. Esille nousseista hyvistä ratkaisumalleista ja käytännöistä laadittiin case-esimerkkejä, joita esitellään oppaassa.  

Oppaan yhteydessä laadittiin auditointityökalu, joka antaa täyttäjälleen kokonaiskuvan oman vesihuoltolaitoksen tilanteesta omaisuudenhallinnassa. Työkalu on excel-taulukon muodossa.

Tiivistelmä

Omaisuudenhallinta on halutun palvelutason tarjoamista omaisuuden elinkaarikustannukset ja omaisuuden tuottamat hyödyt optimoiden. Omaisuutta koskevan tiedon hankinta ja käsittely ovat oleellinen osa toimivaa omaisuudenhallintaa. Tässä verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaassa tarkastellaan omaisuudenhallinnan menettelyjä käytännön tasolla keskittyen vesi- ja jätevesiverkostoihin. Rajaus verkosto-omaisuuteen on tehty hankkeen ohjausryhmän päätöksellä, koska vesihuoltolaitosten omaisuudesta suurin osa on sidottuna maanalaisiin verkostoihin tehden omaisuudenhallinnasta haastavaa. Toteutusoppaassa kuvataan parhaaksi koettuja käytäntöjä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnan toteuttamiselle ja kirkastetaan sen perusteita.

Työn ohjausryhmän kanssa pidettiin työpajoja, joissa selvitettiin verkoston omaisuudenhallinnan nykytilaa sekä kartoitettiin suurimpia haasteita. Työpajoissa esille nousseita haasteita lähdettiin ratkaisemaan haastattelemalla vesihuoltolaitoksia Suomesta ja ulkomailta. Esille nousseista hyvistä ratkaisumalleista ja käytännöistä laadittiin case-esimerkkejä, joita on esitelty tässä oppaassa.

Esimerkit kuvaavat aina yhdenlaista käytäntöä, jonka soveltuvuutta toiseen laitokseen tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Lisäksi lukijan on hyvä muistaa, että käytäntöjen käyttöönotossa tulee muistaa tavoitteiden määritys sekä varmistaa, ettei käytäntö ajaudu irralliseksi kokonaisuudeksi laitoksen muista omaisuudenhallinnan prosesseista.

Omaisuudenhallintatyössä auttaa omaisuudenhallintasuunnitelma, eli esitys toimenpiteistä, joilla omaisuudenhallinnalle asetettuja tavoitteita saavutetaan. Lukijan tulee muistaa, ettei suunnitelma itsessään ole ratkaisu, vaan kuvaus polusta, jonka vesilaitoksen on kuljettava päästäkseen asetettuihin tavoitteisiin.

Opas ja auditointityökalu on tehty osittain Kehittämisrahaston rahoituksella. Mukana hankkeessa ja rahoittajina on ollut lisäksi useita jäsenlaitoksia.

Julkaistu
2023
Ladattavat tiedostot
auditointityökalu (excel)
opas pdf

Jaa sivu:

Tulosta