Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ympäristönsuojelulain sujuvoittamisen kolmannessa vaiheessa käyttöön ilmoitusmenettely

Uusi, ympäristölupamenettelyä osittain korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely astuu voimaan helmikuun alussa.

Ympäristönsuojelulainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina tavoitteena sujuvoittaa lupakäytäntöjä, karsia päällekkäisyyksiä ja ottaa käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa vuoden 2018 lopussa lupamenettelyä sujuvoitettiin edelleen luomalla uusi, ympäristölupamenettelyä osittain korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely. Muun muassa jätevedenpuhdistamolle jätevedet johtavaa elintarviketeollisuutta siirrettiin ilmoitusmenettelyn piiriin.  Samalla kuitenkin säädettiin, että ilmoituspäätöksessä on tarvittaessa määrättävä jätevesien esikäsittelystä (§ 67). Ilmoitusmenettelyn piiriin siirretyltä toiminnalta edellytetään ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. (§ 28)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) tulee voimaan 1.2.2019, samanaikaisesti ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen (50/2019) ja ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (xx/2019) kanssa.

Ympäristönsuojelulain muutoksessa ympäristönsuojelulakiin lisättiin liitteeseen 4 luettelo ilmoituksenvaraisista toiminnoista, joita ovat mm. tietyn kokorajan alle jäävät sahalaitos, terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto sekä eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle, eläinsuoja, yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko, ampumarata sekä eläintarha tai huvipuisto.

Lisää tietoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta YM:n nettisivuilla

 

Jaa sivu:

Tulosta