Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltoalan strategia tutuksi

VVY:n strategian kuudes keskeinen tavoite on, että vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä. Tässä strategisessa tavoitteessa kiteytyvät VVY:n, vesihuoltolaitosten ja koko toimialan lähivuosien suurimmat haasteet, mutta samalla myös mahdollisuudet ja edellytykset varmistaa maamme vesihuollon elinvoimaisuus ja edelläkävijyys myös pitkälle tulevaisuuteen. Lue VVY:n toimitusjohtajan Osmo Seppälän blogisarjan kirjoitus: Vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.

Osmo Seppälä. Kuva: Hannu Bask.

VVY:n ja koko alan strategiaa käsittelevässä blogisarjassa toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo strategian sisällöstä ja tulkitsee sitä oman näkemyksensä mukaisesti. Blogit eivät siten ole VVY:n virallisia kannanottoja. Seppälän kirjoitukset tekevät strategiaa ymmärrettäväksi ja avaavat sen liittymäkohtia vesihuoltoalalla työskentelevien arjen työhön.

Tänä vuonna ilmestyneet artikkelit voit lukea oheisista linkeistä Linkedin-palvelusta.  (Alla viimeisin julkaisu myös tekstinä). Artikkelit valottavat osaltaan uuden strategian merkitystä, mikä auttaa vesihuoltoalalla toimivia soveltamaan strategian periaatteita omassa työssään.

 1. Maailman toimivin vesihuolto 2030.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 2. Toimintaedellytykset on turvattu.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toimintaedellytykset-turvattu-maailman-toimivin-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 3. Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toiminnan-merkityksellisyys-tunnistettu-maailman-toimivin-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 4. Ala on vetovoimainen.
  Linkki Linkedin artikkeliin:  https://www.linkedin.com/pulse/ala-vetovoimainen-maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 5. Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/ala-bio-ja-kiertotalouden-sek%C3%A4-kest%C3%A4v%C3%A4n-kehityksen-maailman-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 6. Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/posts/osmoseppala_activity-6805482451951984640-lP9l
 7. Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/maailman-toimivin-vesihuolto-2030-strateginen-tavoite-osmo-sepp%25C3%25A4l%25C3%25A4/

 

Maailman toimivin vesihuolto 2030 Strateginen tavoite 6: Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

VVY:n strategian kuudes keskeinen tavoite on, että vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä. Tässä strategisessa tavoitteessa kiteytyvät VVY:n, vesihuoltolaitosten ja koko toimialan lähivuosien suurimmat haasteet, mutta samalla myös mahdollisuudet ja edellytykset varmistaa maamme vesihuollon elinvoimaisuus ja edelläkävijyys myös pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteistyö on VVY:n strategian kuudesta strategisesta tavoitteesta kaikkein selvimmin koko toimialaa koskeva, jopa eri toimialojen välisen yhteistyön edistäminen kuuluu siihen. Yhteistyöllä ymmärrämme tässä yhteydessä laajaa kirjoa tavoitteita ja toimenpiteitä eri tasoilla.

Vesihuoltoalan rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä ainakin pidemmällä aikavälillä. Sitä pyritään edistämään osana Kansallista vesihuoltouudistusta, jonka toimeenpanosuunnitelmassa se on keskeisimpiä kahdeksasta päätoimenpiteestä. Rakenteellisen uudistumisen tarve koskee erityisesti vesihuoltolaitoksia, joiden suuri lukumäärä, keskimäärin hyvin pieni koko ja riittämättömät resurssit rajoittavat toimialan kehittymistä ja aiheuttavat haasteita toimintavarmuudelle. Vesihuoltolaitosten ohella tarvetta uudistumiselle ja kehittymiselle on kuitenkin myös muissa toimijaryhmissä, niin hallinnossa, suunnittelussa, erilaisessa palveluntarjonnassa kuin tutkimuksessa ja koulutuksessakin.

Vesihuoltolaitoksilla ja niiden omistajatahoilla on itsellään tärkeimmät avaimet uudistumiseen ja yhteistyön edistämiseen, kunhan riittävä tahtotila ja osaaminen saavutetaan. Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet, että alan rakenteelliset muutokset tapahtuvat toivottua hitaammin. Muutosajureita tarvittaneen siten myös laitos- ja kuntakentän ja jopa toimialan ulkopuolelta. Vesihuoltolaitosten omistuksen ja organisoinnin osalta näitä muutoksia on ollut viime vuosina jo näkyvissä. Laitosten oma aktiivisuus mahdollistaa sen, että muutosten lopputulos voi olla enemmän omien toiveiden mukainen.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmassa alan rakenteellista uudistumista pyritään ensisijaisesti edistämään ”vapaaehtoisin toimin” ja erilaisin yhteistyömallein. Ne voivat sisältää laitosten yhdistymisen ohella väljempiä yhteistyösopimuksia, kumppanuuksia laitosten kesken sekä laitosten ja palveluntarjoajien kesken, operointimalleja sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kesken, jne. Yhteistyön muotona voi olla muun muassa ylikunnallinen suunnitteluyhteistyö, yhteishankinnat sekä tiivis yhteistyö suurempien vesihuoltolaitosten ja niiltä palveluja ostavien vesihuoltolaitosten välillä.

Lainsäädännön ja uusien vaatimusten avulla pyritään ohjaamaan vesihuoltolaitoksia laadukkaampaan toimintaan. VVY ja muut alan järjestöt tukevat uudistumista osaltaan esimerkiksi tuottamalla laitoksille ohjeita ja toimintamalleja sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta. Vesihuoltouudistuksen pöytälaatikossa on vapaaehtoisten ja kannustavien toimenpiteiden ohella myös järeämpiä sääntelykeinoja alan rakenneuudistuksen toteuttamiseksi, mutta niitä ei todennäköisesti oteta ainakaan lyhyellä aikavälillä käyttöön.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpano käynnistänee lähivuosina useita kehittämishankkeita, joista osa toteutetaan alan keskeisten toimijoiden yhteistyönä. VVY:n, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja laitosten toteutettavaksi jäänee monia sellaisia hankkeita, jotka edistävät VVY:n oman strategian toteutumista ja samalla tukevat vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Myös Vesihuoltopoolilla on tärkeä rooli alan yhteistyön edistämisessä ja vesihuollon toimintavarmuuden ja varautumisen kehittämisessä.

Parhaillaan on käynnissä usealla suuralueella vesihuollon pitkän aikavälin strategioiden valmistelu vuoteen 2050 saakka ELY-keskusten johdolla. Nämä strategiat luovat osaltaan pohjaa myös vesihuoltouudistuksen linjauksille ja toteutukselle, erityisesti myös toimijoiden välisen yhteistyön edistämiselle.

Oman strategiansa puitteissa VVY jatkaa tiekartassa 2021-2030 esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista alan toimijoiden yhteistyön ja rakenneuudistuksen edistämiseksi. Tässä työssä tarvitsemme jäsenlaitostemme sitoutumista ja aktiivista osallistumista.

 

Jaa sivu:

Tulosta