Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ympäristöministeriö kartoittaa toimijoiden kiinnostusta ja edellytyksiä ravinteiden kierrätyksen, symbioosin, fosforin talteenoton tai niiden yhdistelmän koehankkeisiin.

Kiinnostuksesta pyydetään ilmoittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 14.4.2020.

Ympäristöministeriö harkitsee alustavasti valtion mahdollista osarahoitusta ravinteidenkierrätyssymbioosille, jossa erilaiset toimijat muodostavat ravinnekierrätyksen toimintakokonaisuuden jätteille, sivuvirroille ja/tai hyödykkeille. Lisäksi ympäristöministeriö harkitsee joko yhdessä tai erikseen mahdollista osarahoitusta jäteveden ja/tai jätevesilietteiden fosforin talteenoton täysimittakaavaiseen koehankkeeseen, jossa Suomessa uudella menetelmällä erotettu ja talteen otettu fosfori olisi käytettävissä lannoitevalmisteiden tuotannossa tai muissa teollisissa fosforia käyttävissä prosesseissa. Hankkeilla haetaan uudenlaisia toimintatapoja ja menetelmiä ja selvitetään toiminnan kannattavuutta ravinteiden kierron varmistamisen näkökulmasta.

Ensi vaiheessa ympäristöministeriö pyytää kertomaan lyhyesti kiinnostuksesta ja kuvaamaan ravinteiden kierrätyksen edistämisestä symbioosin, talteenoton tai niiden yhdistelmän keinoin sekä tiedon hankkeen mahdollisesta suunnittelutilanteesta. Ensi vaiheen mukaisia kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan ympäristöministeriön kirjaamoon viimeistään 14.4.2020 sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ym.fi. Sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan ”Dnro VN/5165/2020, Ilmoitus kiinnostuksesta”.

Ensi vaiheen kartoituksen perusteella ympäristöministeriö harkitsee avustushakua koehankkeita koskevien teknis-taloudellisen selvitysten laatimiseen.

Itse koehankkeen toteuttamiseksi ympäristöministeriön on tarkoitus avata avustushaku ravinnekierrätyksen symbioosin, jätevesilietefosforin talteenottokohteen tai niiden yhdistelmän rakentamiseksi.

Alkuperäinen uutinen ja lisätietoa YM:n nettisivuilla:https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Koehanke_ravinteiden_kierratyksen_symbio(55381)

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta