Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Selvitys ja ehdotus lietteitä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Ruotsissa

Ruotsin hallituksen tilaama selvitys lietteen maaperäkäytön rajoittamiseksi ja fosforin talteenottovaatimusten asettamiseksi valmistui tammikuussa 2020.

 

Selvitys sisältää toimeksiannon mukaisesti:

- ehdotuksen lietteen käytön kieltämiseksi mahdollisin poikkeuksin

- ehdotuksen vaatimukseksi fosforin talteenottoon

- selvityksen kansainvälisestä tilanteesta erilaisten ratkaisuiden teknisiin ja muihin vaikutuksiin

- selvityksen tarpeesta teknisten ratkaisuiden käyttöönottoon liittyviin taloudellisiin tukiin

- selvityksen keinoista edistää päästöjen alkulähteellä tapahtuvaa päästöjen vähentämistä tulevaisuudessa.

Puhdistamolietteelle esitetään yhtenä vaihtoehtona täydellistä maaperähyödyntämisen kieltoa. Selvityksessä on muodostettu myös toinen vaihtoehto, jossa hygienisoitua, laatujärjestelmään kuuluvaa ja laadulle asetettavat lainsäädännön vaatimukset täyttävää puhdistamolietteen voidaan edelleen hyödyntää maataloudessa. Tämä vaihtoehto mahdollistaa myös hiilen ja muiden kasviravinteiden kierrättämisen.  Ehdotuksen mukaan lietteen maatalouskäytölle asetettavat vaatimukset uudistetaan ja niitä tarkastellaan määräajoin. Selvityksessä todetaan, että nykytiedon mukaan Ruotsissa laatujärjestelmän vaatimusten täyttävän lietteen ei ole osoitettu aiheuttavan haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Selvitys sisältää fosforin talteenottoa koskevan ehdotuksen, jonka mukaan fosforin talteenottovelvoite koskisi jätevedenpuhdistamoita, joiden asukasvastineluku (AVL) on yli 20 000. Ehdotuksen mukaan vähintään 60 % fosforista tulee talteenottaa siten, että fosforia voidaan hyödyntää maataloudessa. Siirtymäaika lainsäädännön voimaan astumisesta olisi 12 vuotta yli 50 000 AVL:n puhdistamoille ja 15 vuotta 20 000 - 50 000 AVL:n puhdistamoille. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että lietteen käsittelyn ja fosforin talteenoton kustannukset vesihuoltolaitoksille ja yksityisille kotitalouksille ylittävät huomattavasti fosforin talteenotosta yhteiskunnalle aiheutuvat hyödyt.

Selvitys: Hållbar slamhantering, Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU 2020:3

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta