facebook twitter

Lietteen hyödyntäminen ilman maatalouskäyttöä

Lietteen hyödyntäminen ilman maatalouskäyttöä -hankkeen loppuraportti valmistui.

Hankkeessa kartoitettiin mukana olevien vesihuoltolaitosten lähialueilta kohteet, joissa lietettä voidaan mahdollisesti hyödyntää seuraavien vuosien aikana maatalouskäytön sijaan. Lietteen hyödyntämiskohteiden selvittämiseksi luotiin malli, jota voidaan soveltaa erilaisissa kohteissa.

Lisäksi työssä luotiin katsaus lietteenkäsittelyn mahdollisiin tulevaisuuden suuntauksiin erityisesti käsittelytekniikoiden ja käyttökohteiden kannalta. Työssä haastateltiin laajalti alan toimijoita, mukaan lukien maataloustuottajien, jätehuoltoalan, kaivosalan, energiakasvien tuotannon, infrarakentamisen ja biokaasulaitosalan edustajia.

Hankkeen rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä HS-Vesi Oy, Huittisten Puhdistamo Oy, JVP-Eura Oy ja Porvoon Vesi. Hankkeen toteutti Pöyry Oyj. Hankkeen loppuraportti löytyy Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä.

Lietteen hyödyntäminen ilman maatalouskäyttöä loppuraportti

 

Jaa sivu:

Tulosta