Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Finnpulp Oy:n lupahakemuksen

Päätös noudatteli Weser-tuomiota. Ympäristölupaa ei saa myöntää, jos yksikin veden tilaa kuvaava laatutekijä heikentyy.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi päätöksellään Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden täydentämän ympäristöluvan.

Korkeimman hallituksen päätöksessä todetaan, että saatujen selvitysten mukaan Kallaveden ekologista tilaa kuvaavan kasviplanktonin laatutekijä oli vaarassa heikentyä hyvältä tyydyttävälle tasolle erityisesti, mikäli kuormitus nykyisestään lisääntyy. Unionin tuomioistuimen Weser-tuomiossa on vahvistettu tulkinta, jonka mukaan ympäristölupaa ei saa myöntää, mikäli sen seurauksena pintavesimuodostuman jonkun laadullisen tekijän tilaluokka heikkenee.

Päätöksessä todettiin, että Kallavesi on erityisen herkkä kuormituksen lisääntymiselle.  Vaikka Kallaveteen kohdistuva kokonaiskuormitus onkin suurimmaksi osin peräisin hajakuormituksesta, lisäkuormitus olisi merkittävää ja pitkäaikaista, jolloin vesistön hyvä tilan tavoitteen säilyttäminen tai saavuttaminen merkittävästi vaikeutuisi. KHO toteaa päätöksessään, että asiassa ei ole voitu riittävästi vakuuttua siitä, että toiminnasta ei koko sen elinkaaren aikana aiheutuisi ympäristösuojelulaissa kiellettyä merkittävää pilaantumista, kun lakia tulkitaan unionioikeudellisten velvoitteiden ja varovaisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla.

Päätöksessä on myös todettu, että lain mukaan toiminnan hyödyllisyydellä yleiseltä kannalta tai sen tuottamalla taloudellisella tuloksella ei ole merkitystä. Ympäristöluvan saamisen edellytykseksi ei myöskään riitä se, että puhdistustulos noudattelee BAT-määräyksiä tai on niitä parempi. Finnpulp Oy:n ympäristöhakemuksessa ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä merkittävässä roolissa olivat vesistömallinnukset, joilla oli arvioitu vesistövaikutuksia, mutta joihin sisältyi myös epävarmuuksia. Päätöksessä on mainittu, että Kallavesi on Kuopion Veden talousveden valmistuksen raakavesilähde, mutta ympäristöluvan epäämisessä tämä asia ei noussut erityisesti esiin.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osoittaa, että vesienhoidon suunnittelussa vesistön laadulle asetetut tavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia. Päätöksessä korostuivat myös Weser -tuomion linjaus siitä, että yhdenkään vesistön laadullisen tekijän tilaluokka ei saa heiketä sekä varovaisuusperiaate. Kyseessä onkin siis merkittävä ennakkopäätös.

Lisätietoja: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1576670299837.html

Jaa sivu:

Tulosta