Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

EU:n strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin linjaa lääkekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä

Prioriteettiainedirektiivin edellyttää, että Euroopan komissio ehdottaa strategista lähestymistapaa lääkkeistä aiheutuvaa veden pilaantumista varten. Tämä strateginen lähestymistapa julkaistiin 11.3.2019. Strategiassa todetaan, että on riittävästi todisteita siitä, että olisi ryhdyttävä toimiin ympäristössä olevien lääkeaineiden aiheuttaman riskin lieventämiseksi.

Riskien vähentäminen edellyttää kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistumista koko elinkaaren aikana. Sidosryhmiin kuuluvat muun muassa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, lääketeollisuus, lääketieteen ja eläinlääketieteen ammattilaiset, potilaat, maataloustuottajat ja vesihuoltoala. Yhteisenä tavoitteena on luoda entistä kestävämpi, resurssitehokas ja kiertoon perustuva talous.

Strategian tärkeimpinä tavoitteina on:

  • määritellä toteutettavat tai edelleen tutkittavat toimet, joilla torjutaan ympäristössä olevien lääkejäämien mahdollisia riskejä, varsinkin kun tavoitteena on tukea unionin toimintaa mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi
  • kannustaa innovointia, jolla voidaan tukea riskien torjuntaa ja edistää kiertotaloutta helpottamalla resurssien, kuten veden, puhdistamolietteen ja karjanlannan, kierrätystä
  • tunnistaa jäljelle jääneitä puutteita tietämyksessä ja esittää mahdollisia ratkaisuja niiden korjaamiseen
  • varmistaa, että riskien torjuntaan tähtäävillä toimilla ei heikennetä ihmisille ja eläimille tarkoitettujen turvallisten ja tehokkaiden lääkehoitojen saatavuutta.

Tiedonannossa on määritelty kuusi toiminta-aluetta sekä useita niihin liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteitä esitetään seuraaville toiminta-alueille:

  • Tiedottaminen ja lääkkeiden maltillisen käytön edistäminen
  • Tuki ympäristön kannalta luontaisesti vähemmän haitallisten lääkkeiden kehittämiselle ja ekologisemman tuotannon edistäminen
  • Ympäristöriskien arvioinnin ja uudelleenarvioinnin parantaminen
  • Hävikin vähentäminen ja jätehuollon parantaminen
  • Ympäristönseurannan laajentaminen
  • Muiden tietämyksen puutteiden korjaaminen

Strategiassa todetaan, että komissio aikoo yhdyskuntajätevesien käsittelyn osalta käyttää unionin ohjelmia investointeihin, jotka kohdistuvat lääkeaineiden (ja mikrobilääkeresistenssigeenien) poistamisen tehostamiseen käytettävään tekniikkaan. Lisäksi komissio aikoo arvioida osana tutkimusta, jolla tuetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön arviointia, voidaanko sen nojalla riittävästi torjua lääkepäästöjä, ja tutkia mahdollisuuksia valittujen yhdyskuntajätevesien käsittelylaitosten varustamiseen kehittyneemmällä käsittelytekniikalla.

Komissio aikoo myös selvittää sidosryhmien, kuten vesihuoltolaitosten, kanssa asianmukaisten tietojen keräämistä mahdollisilta erityisiltä ongelma-alueilta peräisin olevista jätevesistä sekä verkkoseurannan kehittämistä ja tietojen yhteiskäyttöä kemikaalien seurannan tietofoorumin välityksellä tietojen saamiseksi lähteiden ja mahdollisen altistumisen analysointia varten.

Komissio aikoo myös harkita muun tutkimustoiminnan tukemista. Tutkimuskohteena voisivat olla kustannustehokkaat menetelmät, joilla pyritään vähentämään lääkeaineiden, mukaan lukien mikrobilääkkeet, esiintymistä lietelannassa, karjanlannassa ja puhdistamolietteessä, minkä ansiosta viimeksi mainittuja voidaan käyttää kiertotaloudessa.

Tiedonannossa keskitytään toimiin, jotka alkavat, pannaan vireille ja joissakin tapauksissa saadaan päätökseen vuoteen 2020 mennessä. Komissio arvioi tuolloin saavutettua edistystä ja päättää jatkotoimista ottaen huomioon vesilainsäädännön käynnissä olevien arviointien ja asiaan liittyvien tutkimusten tulokset.

EU:n strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin löytyy tästä linkistä.

Jaa sivu:

Tulosta