Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien mallipohjat, Excel

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Aineisto on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

Toimintakorttipohjia on seuraaviin vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin

 • mikrobiologinen saastuminen,
 • kemiallinen saastuminen,
 • vesijohdon putkirikko,
 • haitallinen aine viemärissä,
 • ylivuoto ja viemäritulva,
 • kuivuus,
 • varavedenjakelu,
 • mainekriisi,
 • sähkökatko,
 • kemikaalin saatavuushäiriö,
 • säteilytilanne ja
 • pandemia.

Ensimmäiset toimintakorttimallit julkaistiin vuonna 2016 kuuteen erilaiseen häiriötilanteeseen ja vuonna 2022 julkaistiin mallit vielä seitsemään häiriötilanteeseen.  

Häiriötilannetoiminta on jaettu toimintakorttipohjissa kolmeen vaiheeseen

 1. Häiriön havaitseminen ja siihen reagointi akuutissa ensivaiheessa
 2. Tilanteen arviointi, selvittäminen ja korjaaminen ja toiminnan ylläpitäminen häiriötilanteessa
 3. Häiriöstä toipuminen, tilanteen normalisointi ja arviointi jälkivaiheessa 

Toimintakorttipohjiin on kerätty mahdollisimman kattavasti häiriötilanteen eri vaiheissa huomioitavia asioita, mutta pohjaa ei ole tarkoitus käyttää sellaisenaan toimintakorttina, vaan kukin vesihuoltolaitos täydentää ja muokkaa kortit oman toimintansa erityispiirteiden osalta itselleen sopivaksi.  Excel-pohjia voidaan myös räätälöidä ulkoasultaan ja laajuudeltaan kutakin laitosta parhaiten palvelevaan muotoon. Toimintakorttien mallipohjien käyttöä varten tehtiin ohjeistus, jonka avulla laitoksen on helpompi hyödyntää niitä.

Häiriötilannetoiminnan suunnittelu toimintakorttipohjia hyödyntäen ja tilannetoiminnan tueksi tarvittavat varautumistoimenpiteet mahdollistavat vesihuoltopalveluiden jatkuvuuden kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä takaa tehokasta häiriötilannetoimintaa. Lisäksi pitää huolehtia koulutuksen ja harjoitusten keinoin, että henkilöstö tietää, mistä toimintakortit löytyvät, sekä osaa ja pystyy noudattamaan sovittuja toimintatapoja.

Vesihuoltopoolin koordinoiman häiriötilanteiden toimintakortti -hankkeen rahoittivat Huoltovarmuuskeskus, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja useat vesihuoltolaitokset. Uudet toimintakorttipohjat ja niiden käytön ohjeistuksen laati hankkeen ohjausryhmän tukemana AFRY Finland Oy. Toimintakorttien sisällöntuotantoa varten kaikista aiheista pidettiin työpajat, joissa osallistujina oli kussakin noin 20 vesihuoltolaitosten ja aiheeseen liittyvien viranomaisten ja  muiden sidosryhmien edustajaa.

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakortit on käännetty myös ruotsiksi

Uudet toimintakorttien mallit on käännetty ruotsiksi toukokuussa 2022. Excel-aineiston nimi on Verksamhetskort för störningssituationer. Sen ensimmäisellä välilehdellä nimeltään Anvisningar-välilehti on ohje toimintamallikorttien käyttöön otsikolla: Bruksanvisningar för mallar till verksamhetskort i störningssituationer.

Muista myös Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

Toimintakorttien mallipohjat ovat osa Vesihuoltopoolin vuonna 2016 julkaisemaa opasta nimeltään "Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen". Opas tukee vesihuoltolaitoksia vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuren toimintavarmuuden varmistamisessa kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

Lainsäädäntökin edellyttää vesihuoltolaitoksilta riskienhallintaa ja varautumista erilaisiin häiriöihin. Eri säädösten nojalla ei kuitenkaan tarvitse laatia erillisiä suunnitelmia, vaan vesihuoltolaitoksen varautumisen tulisi muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta selkeä kokonaisuus, jossa eri säädösten vaatimukset on huomioitu. Vesihuoltolaitoksen omien toimien lisäksi varautumisen pitää kattaa myös toiminnan yhteensovittaminen tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä tärkeiden yhteistyötahojen toimintavarmuuden varmistaminen.

Opas on ladattavissa maksutta VVY:n verkkosivujen verkkokaupasta kohdasta: Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

 

Ensimmäiset toimintakorttien mallipohjat on julkaistu 2016

Lisää toimintakorttien mallipohjia on julkaistu 2022

Julkaistu
2022

Jaa sivu:

Tulosta