Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

Lainsäädäntökin edellyttää vesihuoltolaitoksilta riskienhallintaa ja varautumista erilaisiin häiriöihin. Eri säädösten nojalla ei kuitenkaan tarvitse laatia erillisiä suunnitelmia, vaan vesihuoltolaitoksen varautumisen tulisi muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta selkeä kokonaisuus, jossa eri säädösten vaatimukset on huomioitu. Vesihuoltolaitoksen omien toimien lisäksi varautumisen pitää kattaa myös toiminnan yhteensovittaminen tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä tärkeiden yhteistyötahojen toimintavarmuuden varmistaminen.

Oppaan liitteenä on esitetty vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman sisältömalli. Esitetty sisältömalli on laaja, mutta vesihuoltolaitokset voivat soveltaa sitä oman toimintansa varmistamisen tarpeiden mukaan ja rakentaa valmiutta vähitellen edeten. Varautumisen tärkeimpien osakokonaisuuksien tunnistamisen helpottamiseksi sisältömallin osakokonaisuudet on luokiteltu viitteellisesti kategorioihin kriittinen, tärkeä ja suositeltava.

Varsinaisen häiriötilannetoiminnan ja sen suunnittelun tueksi oppaan liitteenä on malleja häiriötilanteiden toiminnasta toimintakorttimalleina esitettynä.

Opas on toteutettu vesihuoltopoolin koordinoimana ja vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyvien toimijoiden edustajista koostuneen ohjausryhmän ohjauksessa. Oppaan on kirjoittanut Tmi Jaakko Pekki, joka myös vastasi ohjeistuksen yhdenmukaisuudesta kuntien varautumisen ohjeistuksen kanssa. Oppaan ovat rahoittaneet Huoltovarmuuskeskus, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien mallipohjat

Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien mallit auttavat vesihuoltolaitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaansa erilaisissa häiriötilanteissa siten, että vesihuoltopalvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman jatkuvasti. Mallipohjat ovat vesihuoltolaitosten vapaasti muokattavissa olevia excel-muotoisia aineistoja. Toimintakorttien mallipohjiin on kerätty mahdollisimman kattavasti häiriötilanteen eri vaiheissa huomioitavia asioita. Toimintakorteissa keskitytään nimenomaan toimintaa häiriön realisoituessa, ei ennalta ehkäiseviin riskienhallintatoimenpiteisiin.  

Mallipohjia ei ole tarkoitus käyttää sellaisenaan häiriötilateen toimintakorttina, vaan erilaiset vesihuoltolaitokset voivat laatia malleja hyödyntäen omat ja omaan toimintaan sovitetut toimintakortit. Toimintakorttien mallipohjien käyttöä tukemaan on tarjolla ohjeistus.

Ensimmäiset toimintakorttimallit julkaistiin vuonna 2016 kuuteen erilaiseen häiriötilanteeseen ja vuonna 2022 julkaistiin mallit vielä seitsemään häiriötilanteeseen. Toimintakorttien mallipohjat ovat osa Vesihuoltopoolin vuonna 2016 julkaisemaa opasta ”Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen”.

 

Vattentjänstverkets handbok i beredskap för störningssituationer

Julkaistu: 2016

Processen för beredskap för störningar vid vattentjänstverk samt beredskapens utvecklingsske‐ den beskrivs allmänt i denna handbok. Handboken vägleder vattentjänstverken till att skärskåda  beredskapen som en helhet av alla de element som behövs för uppfyllande av bestämmelserna  i olika lagar och stödjer oavbrutet utvecklande av beredskapen. Handboken vägleder även till att beakta vattentjänstverkets viktiga intressentgrupper och deras roll i verkets beredskap.  

Handboken innehåller en mall för innehållet i beredskapsplaner samt mallar för verksamhets‐ kort för störningssituationer. Vattentjänstverken kan utnytta korten i planeringen av den egna  beredskapen. Handboken kan också läsas via mallen för innehållet, då fungerar handbokens teoretiska del som stöd för konkreta verktyg. 

  • Vattentjänstverkets handbok i beredskap för störningssituationer, PDF
  • Mall för innehållet i vattentjänstverkets beredskapsplan, Word
  • Verksamhetskort för störningssituationer, Excel 2022. Uudet toimintakorttien mallit on käännetty ruotsiksi toukokuussa 2022. Excel-taulun ensimmäisellä välilehdellä on ohje: Bruksanvisningar för mallar till verksamhetskort i störningssituationer.
Julkaistu
2016

Jaa sivu:

Tulosta