Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Toimintamallit teollisuusjätevesisopimusten haastaviin tilanteisiin

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Apua teollisuusjätevesisopimusten haastaviin tilanteisiin

Toimintamallit teollisuusjätevesisopimusten haastaviin tilanteisiin -hankkeessa laadittiin vesihuoltolaitoksille konkreettisia malleja ja ohjeita teollisuusjätevesisopimusten haastavien tilanteiden ratkomisessa. 

Vesihuoltolaitosten ja teollisuustoimijoiden välillä solmitaan teollisuusjätevesisopimuksia, joissa sovitaan teollisuusjätevesien viemäriin johtamisen ja käsittelyn ehdoista. Sopimusten tarkoituksena on ehkäistä jätevesistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja, jakaa kustannuksia sekä parantaa vesihuoltolaitosten ja teollisuustoimijoiden yhteydenpitoa. Neuvotteluprosessiin ja sopimusehtojen noudattamiseen liittyy kuitenkin haasteita, joiden ratkaiseminen jää usein vesihuoltolaitosten vastuulle.

Toimintamallit teollisuusjätevesisopimusten haastaviin tilanteisiin -hankkeessa selvitettiin, miten sopimusneuvotteluita voisi edesauttaa. Nyt julkaistussa loppuraportissa tuodaan kootusti esiin vesihuoltolaitoksen, kunnan sekä viranomaisten valtuuksia sekä kuvataan  teollisuusjätevesien hallintaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä.

Raportissa esitellään myös keinoja vesihuoltolaitoksen ja teollisuusasiakkaiden välisen yhteistyön parantamiseen. Raportti toimii samalla vuonna 2016 julkaistun Teollisuusjätevesioppaan (Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja nro 50) täydennyksenä. 

Toimintamalleja ja suosituksia työstettiin talven 2022–2023 aikana työpajoissa, joihin osallistui kattavasti teollisuusjätevesisopimuksiin perehtyneitä asiantuntijoita vesihuoltolaitoksilta, viranomaistahoilta ja teollisuudesta. 

Hankkeeseen saatiin rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta sekä viideltä vesihuoltolaitokselta (HS-Vesi, HSY, Kymen Vesi Oy, Tampereen Vesi, Uudenkaupungin Vesi). Hankkeen toteuttajana toimi AFRY Finland Oy.

Tiivistelmä:

Teollisuudessa muodostuvat, kunnallisille jätevedenpuhdistamoille viemäröitävät jätevedet voivat aiheuttaa haittoja viemäriverkostojen tai jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle ja lisäkustannuksia vesihuoltolaitokselle. Teollisuus-toimijoiden kuormitusta viemäriin voidaan säännellä ympäristöluvassa, mutta aina luvan määräykset eivät itsessään riitä, eivätkä kaikki teollisuustoimijat ole ympäristöluvanvaraisia. Tätä varten vesihuoltolaitosten ja teollisuustoimi-joiden välillä solmitaan teollisuusjätevesisopimuksia, joissa sovitaan teolli-suusjätevesien viemäriin johtamisen ja käsittelyn ehdoista.

Teollisuusjätevesisopimuksien sopimusehtojen noudattamiseen, neuvottelujen etenemiseen tai sopimusehtojen muuttamiseen liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita. Vesihuoltolaitoksilla ei aina ole resursseja tai riittävää osaamista selvittää, miten ongelmatilanteissa voisi edetä, mihin lakipykäliin vedota tai miltä viranomaistahoilta voisi saada apua.

Tässä julkaisussa esitellään toimintamalleja, joiden avulla sopimusneuvotteluita voi erilaisissa haastavissa tilanteissa edistää. Julkaisussa on esitetty teollsuusjätevesiin liittyvää lainsäädäntöä ja periaatteita sekä suosituksia toimin-tatavoista tilanteissa, joissa sopimusneuvottelut eivät käynnisty tai edisty, sopimusehtoja ei noudateta tai elinkeino- ja omistajapolitiikka vaikuttavat sopimusehtoihin. Julkaisussa esitetään myös keinoja, joilla yhteistyötä teollisuuden kanssa voidaan kehittää.
 

 

Jaa sivu:

Tulosta