Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Biologiset riskitekijät vesihuoltolaitoksella, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Biologiset tekijät ovat ihmisestä, eläimestä tai muusta ympäristöstä peräisin olevia eliöitä, jotka voivat aiheuttaa jonkin infektion, allergian tai myrkytysoireen. Niille altistuminen voi tapahtua hengitysteiden kautta aerosoli- ja pisaratartuntana, ihon ja käsien kautta kosketustartuntana, suun kautta nielemällä ruuansulatuskanavaan, eläimen puremasta tai hyönteisen pistosta. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työhön liittyvät biologiset tekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantaja on velvollinen rajoittamaan työntekijän altistuminen biologisille tekijöille niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa yhdellekään työntekijälle.

Toiminnassa, johon voi liittyä työntekijöiden altistumista biologisille tekijöille, on selvitettävä altistumisen todennäköisyys ja sen seuraukset sekä käytössä olevat riskinhallintakeinot. Näiden perusteella arvioidaan työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvan riskin suuruus sekä tarvittaessa päätetään lisätoimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja riskin vähentämiseksi. Biologisten tekijöiden riskinarvioinnin tavoitteena on varmistaa turvallinen, terveellinen ja sujuva työnteko. Jokaisen työnantajan on varmistettava ennen töiden aloittamista myös yhteisellä työpaikalla, että riskinarviointi on tehty ja työntekijät on perehdytetty työn riskeihin, työpaikan työolosuhteisiin, työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

On tärkeää, että työn riskien arviointi on työpaikoilla jatkuvaa toimintaa. Työntekijöiden altistumisesta ja sairastumisesta biologisille riskitekijöille tehdään ilmoitus työnantajalle, vakuutusyhtiöille ja Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Riskinarvioinnin ja tehtyjen ilmoitusten kautta pystytään puuttumaan mahdollisiin riskikohtiin ja sitä kautta kehittämään työsuojelua kaikilla työpaikoilla.

Ohjeistus koostuu VVY:n monistesarjan julkaisusta, sitä tukevasta powerpoint-esityksestä sekä riskinarviointia varten tehdystä excel-mallista. Työ tilattiin Työterveyslaitoksesta, jonka vastuuhenkilönä ohjeistuksen laati vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen. Laadinnan projektiryhmään osallistuivat Jani Hannula (Turun Seudun Puhdistamo Oy), Mari Heinonen (HSY), Petteri Jokinen (HSY), Jukka Meriluoto (HS-Vesi) ja Paula Lindell (VVY).

Hanke sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta.

Lue myös  Jukka Meriluodon blogikirjoitus, jossa hän kertoo oppaasta, kirjoitukseen pääset tästä linkistä.
Meriluoto on VVY:n viemärilaitosryhmän jäsen ja HS-Veden toimitusjohtaja.

Liitteessä 2 oleva Biologisten tekijöiden riskinhallintamallin kaava (diassa 8) on päivitetty 11.8.2022.

Julkaistu
2022

Jaa sivu:

Tulosta